Företrädaransvar eBook

Radiodeltauno.it Företrädaransvar Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Företrädaransvar pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Teresa Simon-Almendal. Att läsa Företrädaransvar online är nu så enkelt!
I skatteförfarandelagen finns regler om företrädaransvar. Genom reglerna kan ställföreträdare för juridiska personer göras solidariskt med bolaget betalningsansvariga för den juridiska personens obetalda skatter. Regelverket har kritiserats. Det har bl.a. gjorts gällande att det är konkursdrivande, att det strider mot syftet med reglerna för tvångslikvidation vid kapitalbrist i aktiebolagslagen, att det träffar utanför sitt ursprungliga syftemål samt att ansvaret utkrävs enligt en strikt ansvarsmodell med (alltför) små möjligheter till lindring i form av befrielse. Klart är att reglerna väcker frågor både beträffande betalningsansvarets innebörd och omfattning men också vad gäller bestämmelsernas rättsliga konsekvenser. I boken studeras det skatterättsliga företrädaransvarets innebörd, omfattning och tillämpningsområde. Bokens tyngdpunkt ligger på en kritisk granskning av ansvarets konsekvenser utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Europakonventionen är av särskild vikt för analysen, men även företrädaransvarsreglernas förhållande till de associationsrättsliga bestämmelserna diskuteras, liksom det allmännas möjlighet att kompenseras genom skadestånd för skattebortfall till följd av skattebrott.Boken vänder sig till de personer som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med företrädaransvarsfrågor: enskilda bolagsföreträdare, ombud, handläggare vid Skatteverket och domare.

FÖRFATTARE: Teresa Simon-Almendal

FILNAMN: Företrädaransvar.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-03-03

DIMENSIONERA: 1,58 MB

ISBN: 9789139018520

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Inget företrädaransvar för Corona-skatteskulder. Med anledning av den pågående coronakrisen har många företagare uttryckt oro för vad de tillfälliga anståndsreglerna kan medföra i fråga om företrädaransvar. Skatteverket kommer nu med lugnande besked.

Från Albion till Boulognern : till hundraårsminnet av Gävle Stads Spårvägar 1909-1956.pdf

Innan tuppen gal.pdf

SOV GOTT (Epub2).pdf

Trollbunden del 1.pdf

Eristik : eller 38 sätt att få rätt.pdf

Resan till Mars.pdf

Vad mitt öga såg.pdf

År 2268 : öknens riddare.pdf

Dinas bok.pdf

Mörk jord.pdf

Aednan.pdf

Jag är din flickvän nu.pdf

Sams mirakel.pdf

Z5 Åkersjön-Kall Fjällkartan : 1:100000.pdf

MI som samtalsmetod och förhållningssätt : motiverande samtal i förskolan.pdf

Hopp om lycka ; Ett strålande förslag.pdf

Bengt Ellis : konstnär utan gränser.pdf

Vapendragerskan.pdf

Nation, stat, imperium.pdf

Ur spättans synvinkel : bilder från en motorcykel.pdf