AO-konsulten : en handbok i arbets- och organisationspsykologi eBook

Radiodeltauno.it AO-konsulten : en handbok i arbets- och organisationspsykologi Image

BESKRIVNING

AO-konsulten : en handbok i arbets- och organisationspsykologi är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ingela Thylefors,Filip Lindkvist,Birgitta Lönnebo,Olle Persson,Fredrik Soljevik. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken AO-konsulten : en handbok i arbets- och organisationspsykologi online.
Detta är en gedigen handbok för arbets- och organisationspsykologiska konsulter, upplagd i fyra delar: Organisationspsykologisk konsultation ger en bakgrund till konsultarbetet, presenterar olika konsultroller och diskuterar relationen mellan klient och konsult. Kartläggning o ch utredning behandlar olika former av diagnostik på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå från insamling och analys av data till den muntliga och skriftliga avrapporteringen. Interventioner beskriver olika insatser med fokus på individen, chefshandledning, facilitering av dialogmöten och konflikthantering. Rummet och andra hjälptekniker uppmärksammar dels den fysiska miljön som en underlättande faktor i konsultarbetet, dels konkreta verktyg och tekniker som stöd i olika interventioner. Boken vänder sig först och främst till blivande och verksamma arbets- och organisationskonsulter, såväl extern- som internkonsulter, men också till deras kunder, vanligtvis chefer. Ingela Thylefors (red.) är leg. psykolog och docent med en specialisering inom arbets- och organisationspsykologi, knuten till Göteborgs universitet och verksam i eget företag. Hon är författare till flera uppskattade verk inom sitt område. Medförfattarna Olle Persson, Frank Stenman, Birgitta Lönnebo, Maria Wramsten Wilmar, Filip Lindkvist och Fredrik Soljevik har alla mångårig erfarenhet inom arbets- och organisationspsykologi. Sagt om boken: "Syftet med boken är dels att bidra till en gemensam yrkesidentitet för A/O-psykologiska konsulter, dels att hjälpa konsulten att hitta sin egenart, ett arbetsområde och ett arbetssätt som låter den egna personligheten, de egna intressena, komma till uttryck. Helt enkelt bli mer av sig själv utan att behöva ge avkall på den professionella identiteten." Ingela Thylefors

FÖRFATTARE: Ingela Thylefors,Filip Lindkvist,Birgitta Lönnebo,Olle Persson,Fredrik Soljevik

FILNAMN: AO-konsulten : en handbok i arbets- och organisationspsykologi.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2020-04-15

DIMENSIONERA: 10,89 MB

ISBN: 9789127826632

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel bok .pdf . Beteendeanalys i organisationer : handbok i OBM bok - Rolf Olofsson .pdf. Blandad studentlitteratur, fek 1, sociologi, arbetspsykologi, organisationsvetenskap mm.

Bäcka-Markus Jägarbravader.pdf

Personuppgiftslagen i praktiken.pdf

Nova 1: Återseendet.pdf

Blåsbus 1 Tvärflöjt.pdf

Sista brevet till Sverige.pdf

Svenska och mycket mer/ABC, kapitel 8-13, A-kurs.pdf

Sista striden för Coop : en granskning av Coops och KF:s affärer.pdf

Liberalism och demokrati.pdf

2000 år med Paulus.pdf

Hälge. Myggornas hygge.pdf

Den erotiska listan - en bucketlist av sexuella äventyr.pdf

Konsten att sälja ett hem, en guide till ditt livs bästa och viktigaste affär.pdf

Det stämmer! SOU 2016:66. Ökad transparens och mer lika villkor : Betänkande från Skolkostnadsutredningen.pdf