Industriellt husbyggande eBook

Radiodeltauno.it Industriellt husbyggande Image

BESKRIVNING

Industriellt husbyggande är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Helena Lidelöw,Dan Engström,Jerker Lessing,Lars Stehn. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Industriellt husbyggande online.
En långsiktig strategi för ekonomisk överlevnad inom industriellt byggande innebär integration av flera ämnesområden - marknadskunskap, bygg teknik, produktionsteknik, design, byggplanering, logistik och kvalitet.Boken tar sin utgångspunkt i husbyggaren, entreprenören, och beskriver metoder för en lyckad integration av delarna och hur detta ökar värdet av helheten. Författarna redogör även för det industriella byggandets historia. Därefter presenteras metoder och koncept som utgör grunden för framgångsrikt industriellt byggande, metoder som även kan användas inom andra delar av byggindustrin. En förståelse för industriellt byggande ökar även förståelsen för affärsrelationer inom allt byggande. Bokens struktur bygger på åtta delområden:* Planering och kontroll av processen* Byggsystem* Prefabricering* Långsiktiga relationer* Logistik* ICT-verktyg* Kund- och marknadsfokus* Erfarenhetsåterföring Industriellt husbyggande vänder sig till såväl yrkesverksamma inombygg industrin som studenter vid universitet och högskolor.

FÖRFATTARE: Helena Lidelöw,Dan Engström,Jerker Lessing,Lars Stehn

FILNAMN: Industriellt husbyggande.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-01-13

DIMENSIONERA: 1,78 MB

ISBN: 9789144096643

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Sunne Träbyggnadsutbildning är Sunne kommuns Yrkeshögskola med inriktning mot industriellt träbyggande. Utbildningen passar dig med kompetens inom produktionsledning, teknik eller bygg.

Gränspassager : bildning i tolkningens tid.pdf

Attraktionslagen : så får du den att verka till din fördel.pdf

Vem var du Axel Ebbe? Ett konstnärsliv.pdf

Tidsandans krumbukter.pdf

De långa lömska kiven.pdf

Kommunal konkurrensrätt.pdf

Ointelligent Design : samlad satir.pdf

Skrapsår.pdf

Plågsam kärlek.pdf

Høyfjellskart Preikestolen.pdf

En shtetl i Stockholm.pdf

Illustrator CC Grunder.pdf

Flickorna och pojkarna - nio samtal om könets betydelse.pdf

Och Gud skapade människan : noveller inspirerade av bibelns berättelser.pdf

Klimatparadoxen.pdf

Evert Taube : brev från Bohuslän.pdf

Introduktion till en tvetydighetens moral.pdf