Industriellt husbyggande eBook

Radiodeltauno.it Industriellt husbyggande Image

BESKRIVNING

Industriellt husbyggande-boken skrevs 2015-01-13 av författaren Helena Lidelöw,Dan Engström,Jerker Lessing,Lars Stehn. Du kan läsa Industriellt husbyggande-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Helena Lidelöw,Dan Engström,Jerker Lessing,Lars Stehn.
En långsiktig strategi för ekonomisk överlevnad inom industriellt byggande innebär integration av flera ämnesområden - marknadskunskap, bygg teknik, produktionsteknik, design, byggplanering, logistik och kvalitet.Boken tar sin utgångspunkt i husbyggaren, entreprenören, och beskriver metoder för en lyckad integration av delarna och hur detta ökar värdet av helheten. Författarna redogör även för det industriella byggandets historia. Därefter presenteras metoder och koncept som utgör grunden för framgångsrikt industriellt byggande, metoder som även kan användas inom andra delar av byggindustrin. En förståelse för industriellt byggande ökar även förståelsen för affärsrelationer inom allt byggande. Bokens struktur bygger på åtta delområden:* Planering och kontroll av processen* Byggsystem* Prefabricering* Långsiktiga relationer* Logistik* ICT-verktyg* Kund- och marknadsfokus* Erfarenhetsåterföring Industriellt husbyggande vänder sig till såväl yrkesverksamma inombygg industrin som studenter vid universitet och högskolor.

FÖRFATTARE: Helena Lidelöw,Dan Engström,Jerker Lessing,Lars Stehn

FILNAMN: Industriellt husbyggande.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-01-13

DIMENSIONERA: 9,21 MB

ISBN: 9789144096643

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Träcentrum startar utbildning med inriktning industriellt byggande i Eksjö. Ny unik utbildning inom industriellt husbyggande. Till hösten kommer Träcentrum tillsammans med flera husproducenter från höglandet, Eksjö kommun, Vux i12 och Arbetsförmedlingen att starta en ny utbildning med inriktning industriellt husbyggande.

Bit ihop!.pdf

Utrikeskorrespondenterna : från runsten till Twitter.pdf

Crimson Lake.pdf

Koll på matematik 4B Lärarguide.pdf

Rovdjuret.pdf

Olyckan.pdf

Allt att vinna.pdf

Dansa vid vulkanens rand.pdf

Draken i rummet.pdf

Ett ögonblicks verk.pdf

Logos.pdf

Hitmaskinen: låtfabriken inifrån.pdf

Tro som övervinner.pdf

Gick obemärkt förbi.pdf

Vad hade hänt om ....pdf

Caesar, Cleopatra, Antipater, Jesus : perspektiv på kristendomens uppkomst. Del 2.pdf