Medeltida storgårdar : 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem eBook

Radiodeltauno.it Medeltida storgårdar : 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Medeltida storgårdar : 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Olof Karsvall,Kristofer Jupiter. Att läsa Medeltida storgårdar : 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem online är nu så enkelt!
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.Denna bok behandlar en nygammal problemställning inom svensk historieforskning: I vilken grad var landsbygdens bebyggelse organiserad under storgårdar? Hur såg den medeltida agrara verksamheten ut? Vilka bebyggelsestrukturer karakteriserade jordbrukslandskapet och vilka regionala skillnader fanns? I vilka avseenden liknar eller skiljer sig Sverige från andra länder?I Medeltida storgårdar sammanfattas dagens kunskapsläge i femton artiklar, skrivna av författare verksamma inom olika discipliner, såsom historia, historisk geografi, arkeologi, agrarhistoria och språkvetenskap. Genom att spänna över olika ämnesområden presenterar boken en bred bild av storgårdsproblematiken.Redaktör för skriftserierna är Akademiens sekreterare, docent Maj Reinhammar, [email protected]

FÖRFATTARE: Olof Karsvall,Kristofer Jupiter

FILNAMN: Medeltida storgårdar : 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2014-02-20

DIMENSIONERA: 10,72 MB

ISBN: 9789187403071

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Enheten för klinisk forskning om utagerande beteenden och utvecklingsrelaterad psykopatologi. Enheten för klinisk psykosforskning. ... Hälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Hälsoekonomi. Hälsofrämjande komplexa interventioner. Hälsofrämjande komplexa interventioner.

Hjälten.pdf

Micke Dubois talar ur skägget.pdf

Gig-ekonomi för företag.pdf

Språkglädje : språklekar i förskola och skola.pdf

En mästares drag.pdf

Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 1-12 (del 1).pdf

Guden som försvann: en psykologisk analys av lutherska trosföreställningar.pdf

Berättelsen om hur Ivan Ivanovitj och Ivan Nikiforovitj blev ovänner.pdf

Från diversity managerment till mångfaldsplaner?.pdf

... får leken tåla.pdf

Säker stil - Wardrobe challenge.pdf

Skriet från vildmarken.pdf

Den enda segern.pdf

Existens och psykisk hälsa - - om hur liv och levnad förhåller sig till hälsa och ohälsa.pdf

Hellsing. 05.pdf

Vintereld.pdf

Börsaren fick ett kännbart straff.pdf

Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete. Ds 2018:7.pdf