Tummen upp! Svenska Öva - Läsa åk 7 eBook

Radiodeltauno.it Tummen upp! Svenska Öva - Läsa åk 7 Image

BESKRIVNING

Tummen upp! Svenska Öva - Läsa åk 7 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Erik Sandberg. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Tummen upp! Svenska Öva - Läsa åk 7 online.
Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet åk 9. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anslutning till övningarna. Texterna och övningarna är anpassade till nivån för åk 7. Resultatet av övningarna visar vilka kunskaper eleven har men sätter också fingret på vad de behöver arbeta vidare med. Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 kan med fördel användas som en del av det formativa arbetet, som underlag inför utvecklingssamtal, elevens individuella utvecklingsplan och som en del av betygssättningen. Läs mer Det är viktigt att eleven själv är delaktig i sin kunskapsutveckling. För att vara det behöver eleven vara insatt i vad kunskapskraven innebär samt veta vilket eller vilka krav som prövas och vilken del i det centrala innehållet övningen handlar om. I Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 är kunskapskraven därför tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna och eleven ser vilken förmåga och del ur det centrala innehållet som prövas. Självreflektion För att uppmuntra eleverna till självreflektion avslutas varje moment med två olika cirklar beroende på vad momentet innebär och vilket kunskapskrav det prövar: Hur gick det? Ringa in handen. eller Vilka av dina svar ger du tummen upp? Upplägget innebär att eleverna hela tiden själva är delaktiga i bedömningen av sina kunskaper. Det hjälper till att synliggöra lärandet i klassrummet samtidigt som eleverna får en god insikt i sin egen kunskapsutveckling. Resultatsammanställning Elevernas resultat visar på vilken kunskapsnivå eleven ligger i förhållande till kunskapskraven och lägsta godkänd nivån i slutet av åk 9. Lärare och elev kan utifrån resultatet fokusera på och arbeta vidare med de områden som eleven behöver träna mer på, och på så sätt få möjlighet att fylla eventuella kunskapsluckor. Det ger dessutom läraren ett tydligt underlag inför betygssättningen. Längst bak i häftet finns en matris som visar var i häftet kunskapskraven prövas. Matrisen ger en samlad översikt över hur både läraren och eleven anser att kunskapskraven är uppnådda. Facit med bedömningsstöd Facit innehåller bedömningsstöd med exempel på autentiska elevsvar. Övningarna är formulerade så att eleverna ges möjlighet att uppvisa kunskaper för nivån E. En del övningar ger dock utrymme för eleverna att även uppvisa kunskaper för högre nivåer. Exempel på sådana svar ges i Facit med bedömningsstöd, som laddas ner gratis. I Tummen upp! Svenska Öva - Läsa åk 7 tränar dina elever på att använda olika lässtrategier för att förbättra sin läsförståelse. Uppgifterna är upplagda så att dina elever reflekterar och tar ställning till vilka strategier som passar bäst och varför. På så sätt får de med sig användbara verktyg som hjälper dem att förstå texter av olika slag, både fiktiva texter och sakprosa. Övningarna är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven lägst ska ha uppnått i slutet av åk 9. I innehållsförteckningen ser dina elever tydligt vad varje avsnitt handlar om och kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Texterna och övningarna är anpassade till nivån för åk 7. Texttyper Öva - Läsa innehåller flera olika texttyper för att hjälpa dina elever se hur lässtrategier kan användas till olika texttyper. Häftet innehåller sammanlagt 7 olika texter. Dina elever arbetar med skönlitterära texter i form av två noveller med olika berättarperspektiv. Sakprosatexterna omfattar t.ex. ett reportage, en populärvetenskaplig artikel och faktatext med faktarutor. Hela tiden handleds dina elever genom arbetet och de får ta ställning till vilka lässtrategier som bäst hjälper dem hitta svaren i texten innan de själva söker svaren på frågorna. Den tydliga strukturen gör det möjligt för dina elever att arbeta självständigt.

FÖRFATTARE: Erik Sandberg

FILNAMN: Tummen upp! Svenska Öva - Läsa åk 7.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-08-18

DIMENSIONERA: 8,65 MB

ISBN: 9789147124190

Läsresan. Läsresan är ett basläromedel i svenska för förskoleklass - åk 3 där arbetet med språket utgår från en läsebok med berättelser, sagor, rim och ramsor och faktatexter. Alla olika texttyper finns representerade. Varje text är unik, vilket skapar mångfald, väcker nyfikenhet och stimulerar läslusten

Älskar bakning.pdf

Dagbok : för Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf.pdf

Having Fun Over Bristol, World Capital of Hot Air Ballooning: Hur Manga AV Dessa Turist Attraktioner Kan Du Identifiera ?.pdf

Sommarflätor : snygga och moderna frisyrer för alla tillfällen.pdf

I lust och nöd.pdf

Sinne för mord.pdf

Maktspelet Del 3.pdf

Klara nivån! - Spanska 2 Digitalt klasspaket (Digital produkt) - Även för Spanska språkval åk 9.pdf

I maktens skugga.pdf

Den gröna potatisen.pdf

En lek med lappar och färger.pdf

Äktenskapets utmaningar : upprättelse och hopp för brustna relationer.pdf

Med bredden som spets.pdf

Introduktion till Lean : grundläggande tanke- och arbetssätt.pdf