Det romerska riket eBook

Radiodeltauno.it Det romerska riket Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Det romerska riket pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Hilding Thylander. Att läsa Det romerska riket online är nu så enkelt!
Denna skildring av romarrikets historia har blivit en klassiker. Det beror framför allt på författarens stora kunskaper och det lättillgängliga sätt på vilket det enorma ämnesområdet presenteras. Författaren definierar själv bokens målgrupp: "Föreliggande arbete vänder sig främst till den ganska stora allmänhet som har intresse av att lära känna den historiska utvecklingen hos ett folk, vars lagar och institutioner fortlevat under århundraden efter att dess politiska storhetstid upphört, och vars byggnader och minnesmärken av olika slag fortfarande kan beundras i hela Medelhavsområdet." Läsaren ställs således inför det enastående historiska panorama som utspelas runt Medelhavet vars stater, städer, kulturer, vetenskaper och utgör själva fundamentet för vårt eget samhälle. Författaren Hilding Thylander (1907-93) var docent 1953-74 i klassisk fornkunskap samt antikens historia vid Stockholms universitet, tillförordnad professor under olika perioder. Thylander tillhörde det fåtal som var licentiat i såväl latin som klassisk fornkunskap. Sekreterare 1957-1991 i Svenska Humanistiska Förbundet, styrelseledamot 1960-1979 i Svenska Arkeologiska Sällskapet. Produktiv som författare i sina specialämnen..

FÖRFATTARE: Hilding Thylander

FILNAMN: Det romerska riket.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2010-09-28

DIMENSIONERA: 7,34 MB

ISBN: 9789170400940

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Det råder nu redan 1000 års obruten kontinuitet både från hellenismen och det romerska riket. Justinianus är själv en latinsktalande romare och sammanställer alla romerska lagar. Den romerska rätten finns sammanfattad i Corpus juris civilis från 529-534.

Kallocain.pdf

KISS - Den osminkade sanningen.pdf

Strandhugg i kustbandet : återblickar och episoder från Luleå stad och skärgård.pdf

Falla (Eurydike).pdf

"Grön skollunch. Recepten från tävlingarna ""Bästa gröna skollunch""".pdf

Resan med Terra Goova.pdf

Moderna tillståndsprocesser för elnät. SOU 2019:30 : Betänkande från Nätkoncessionsutredningen (M 2018:03).pdf

Sverige Dansar.pdf

Helén-fallet - mordet som skakade hela Sverige.pdf

Teckning Bertil Henry : bilder i Göteborgs-posten 2003-2010.pdf