Skapa och bygga hälsa på arbetsplatsen eBook

Radiodeltauno.it Skapa och bygga hälsa på arbetsplatsen Image

BESKRIVNING

Skapa och bygga hälsa på arbetsplatsen är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Henrik Tangen,Charlotte Conrad. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Skapa och bygga hälsa på arbetsplatsen online.
Boken Skapa och bygga hälsa på arbetsplatsen belyser hur vi med hjälp av ett hälsopromotivt agerande kan påverka medarbetarnas hälsa, engagemang och produktivitet. Forskningsvärldens teoretiska och empiriska resultat flätas samman med förslag och idéer som är applicerbara ute på arbetsplatserna. I varje kapitel länkas texten till olika verktyg som stödjer läsaren i det praktiska hälsopromotiva arbetet. Exempelvis åskådliggörs hur man kan kostnadsberäkna hälsopromotiva aktiviteter. Läsaren blir väl bekant med en rad olika begrepp som hälsostödjande ledarskap, återhämtande miljöer, socialt samspel, trivselljud, socialt stöd, ekodesign, hanteringsstrategier, delaktighet, motiverande och reflekterande samtal för livsstilsförändring, hälsostödjande miljöer samt ergonomi. Begreppet känslan av sammanhang löper som en röd tråd genom boken och synliggör hur vi konkret kan arbeta för att stärka individens känsla av sammanhang på arbetsplatsen. Boken riktar sig till studerande såväl som yrkesverksamma som arbetar med hälso- och arbetsmiljöfrågor, t.ex. hälsopedagoger, hälsoutvecklare, HR-konsulter och chefer, men den vänder sig även till arkitekter, byggnadsingenjörer och formgivare som i sina kreativa yrken vill delta i det hälsopromotiva arbetet.

FÖRFATTARE: Henrik Tangen,Charlotte Conrad

FILNAMN: Skapa och bygga hälsa på arbetsplatsen.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2009-08-11

DIMENSIONERA: 3,60 MB

ISBN: 9789144055169

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Skapa och bygga hälsa på arbetsplatsen: Amazon.es: Henrik Tangen, Charlotte Conrad: Libros en idiomas extranjeros

Låt oss hoppas på det bästa.pdf

Tantra yoga : magins väg.pdf

Labyrint. Vägen in.pdf

Sanitören 4: Nya spår.pdf

Nyårskyssen.pdf

Upptäck origami! : 20 enkla projekt att vika.pdf

Driva eget : 49 sätt att öka vinsten.pdf

Floden om natten.pdf

Döden går på auktion.pdf

Lady Lattimer på Moon House.pdf

Att dansa fandango.pdf

Brinnande kust del 1.pdf

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. SOU 2015:55 : Slutbetänkande från Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor.pdf

A Slavic people, A Russian superpower, A charismatic world leader, The global upheaval trilogy.pdf