Små barns etik eBook

Radiodeltauno.it Små barns etik Image

BESKRIVNING

Små barns etik-boken skrevs 2001-03-01 av författaren Eva Johansson. Du kan läsa Små barns etik-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Eva Johansson.
Boken handlar om de yngsta barnens vardagliga samspel i förskolan: deras etik, de värden och normer som de uttrycker i sin samvaro. Vad upplever barn som rätt och fel? Tar barn ansvar för varandras välbefinnande? Hur ser barns lärande ut i dessa sammanhang? Läs mer Boken är rik på beskrivningar av barns etiska samspel och på frågeställningar om pedagogers och vuxnas förhållningssätt till barn. Avsikten är att utmana till reflektion över etiska frågor, i första hand utifrån barns perspektiv men också i relation till förskolans läroplan och arbetet i förskolan. Om författarna Eva Johansson är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och Högskolan i Stavanger.

FÖRFATTARE: Eva Johansson

FILNAMN: Små barns etik.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2001-03-01

DIMENSIONERA: 8,94 MB

ISBN: 9789147049868

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Teoretisk bakgrund och praktiska aktiviteter hittar du i serien "Filosofiskolan". Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan ...

Den föreställda mångkulturen : klass och etnicitet i svensk samtidsprosa.pdf

Innan du går.pdf

Modern mystik.pdf

Vännen.pdf

Bland spioner, kommunister och vapenhandlare.pdf

Norstedts kinesisk-svenska ordbok.pdf

Tio-sekundersregeln och ögonkontaktens kraft.pdf

Sexikon : ett sexuellt lexikon (PDF).pdf

Hellre en skrynklig själ än ett slätstruket liv : dagsverser.pdf

Enkätmetodik med respondenten i fokus.pdf

Man måste inte alltid tala om det.pdf

365 dagar med Jesus : en andaktsbok för hela året.pdf

Den begravda skrivmaskinen : en uppväxt i skuggan av Securitate.pdf

Ursa Major.pdf