Rörelseorganens funktionella anatomi eBook

Radiodeltauno.it Rörelseorganens funktionella anatomi Image

BESKRIVNING

Rörelseorganens funktionella anatomi är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren John Sevastik. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Rörelseorganens funktionella anatomi online.
Rörelseorganens funktionella anatomi ger en helhetsbild av väsentliga anatomiska och funktionella data för praktiskt kliniskt bruk i en lättillgänglig form. Boken skildrar ryggradens och extremitetledernas mest väsentliga anatomiska uppgifter och deras normala rörelseomfång. Här beskrivs också den muskulära komponentens funktion och kliniska testning i en sammanhängande och överskådlig form. Boken är ytterst lämpad för studerande i medicin, sjukgymnastik, arbetsterapi och andra som arbetar inom vården. Till boken hör en webbplats där du kan öva dig på de anatomiska strukturerna. Du får åtkomst till webbmaterialet via en kod på omslagets insida.

FÖRFATTARE: John Sevastik

FILNAMN: Rörelseorganens funktionella anatomi.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2013-09-02

DIMENSIONERA: 10,40 MB

ISBN: 9789144084527

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Syfte. Kursen ska ge fördjupad kunskap om rörelseorganens funktionella anatomi, kännedom om forskningsmetoder inom kinesiologi samt ökad förmåga att tillämpa dessa kunskaper för att på ett systematiskt sätt analysera och värdera stabiliteten och mobiliteten vid normal och störd ledfunktion.

Apokalypsen i Solentiname.pdf

Att ta emot sanningen = Nëse patjetër të duhet e vërteta.pdf

Frisk och framgångsrik med Maharishi Ayurveda.pdf

25 betraktelser om allt möjligt.pdf

Fyra psykologiska perspektiv : i socialt arbete och social omsorg.pdf

Vänster för Europa.pdf

Legionären.pdf

Kosters trädgårdar : historien - odlingen - maten.pdf

Dalby Söderskog nationalpark 100 år.pdf

Vårt vackra Sverige 2020.pdf

Skördebrev.pdf

Syndabocken.pdf

Photoshop CS4 för digitalfotografer.pdf

Sjung, kära syster.pdf