Introducera Tala eBook

Radiodeltauno.it Introducera Tala Image

BESKRIVNING

Introducera Tala är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Karin Elffors Skogkär,Britt-Marie Wallhult. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Introducera Tala online.
Alla har sina styrkor och svagheter i språkinlärningen. När man lär sig ett nytt språk måste man fokusera på det man har svårt för, även om det känns tufft ibland. Det är där Introducera-serien kommer in. Varje bok i serien tar upp en färdighet och ger goda möjligheter att träna intensivt. Läs mer Introducera är en serie av fristående övningsböcker, som täcker momenten ordkunskap, grammatik, skriva, läsa och tala. Materialet riktar sig till SFI kurs B och C, men fungerar väl även i gymnasiets språkintroduktion. Introducera består av renodlade, genomtänkta övningar som sätter färdighetsträningen i centrum. Tydliga exempel och förklaringar guidar den studerande genom lärprocessen. Dessutom finns utförliga facit där de rätta svaren följs av förklaringar och ofta förslag på lösningar. Det gör att kunskaperna befästs bättre, eftersom rättningen blir en del av lärprocessen. Tack vare den strukturerade metoden i flera steg är böckerna även lämpliga för mer självständiga studier. Liknande färdighetsträning finns i serierna Etablera och Avancera. Introducera Skriv Introducera Skriv består av sju kapitel som vardera tar upp genrerna: sms, meddelanden på lappar, kort/vykort, mejl, brev, uppsatser och kommentarer (i till exempel kommentarsfält och sociala medier). Den studerande bildar sig först en uppfattning om genrerna med hjälp av förklaringar och mönstertexter. Därefter studerar hen textens uppbyggnad, med hjälp av övningar på till exempel rubriksättning, målgruppsanpassning och tilltal. I nästa steg tillämpas genrekunskaperna i 10-15 situationsanpassade skrivövningar i ämnen från vardagen. Alla kan hitta något som passar tack vare den rika variationen! I slutet av varje kapitel finns ett utökat facit med kommentarer och exempellösningar, som ger möjlighet till fördjupning. Introducera Grammatik Introducera Grammatik guidar läsaren genom grammatiken. Boken börjar med verbböjningar och slutar med ordföljd i bisats. Varje moment förklaras kort och följs sen av uppgifter. Uppgifterna har stor variation och de studerande övar på många olika sätt, vilket i sin tur ökar förståelsen. Eftersom boken är lämpad för självstudier finns ett tydligt facit som även innefattar svarsförslag på de ställen där inga exakta svar på övningarna kan ges. Till Introducera Grammatik finns nedladdningsbara pdf:er med muntliga övningar till varje grammatikmoment. Med dessa kan den studerande öva grammatik tillsammans med en kamrat. På så sätt kan hen repetera varje moment på ett nytt sätt. Introducera Läs Introducera Läs innehåller många olika texttyper, allt från lappen på köksbordet till fakturor och skönlitteratur. Till varje text finns läsförståelsefrågor som både berör läsförståelse på detaljnivå och på en mer övergripande nivå. Genom dessa typer av frågor och uppgifter närmar sig läsaren texten från olika håll. På så vis ökar möjlighet till förståelse och inlärning. Även det många gånger förklarande facit bidrar till detta. Den studerande ges också möjligheten att ensam eller i samtal reflektera mer allmänt kring innehållet i texten. Introducera Tala I Introducera Tala finns 15 kapitel med individuella uppgifter, paruppgifter, gruppuppgifter och uppgifter för "helklass". Strukturen är tematisk och exempel på teman som finns med i boken är MAT, KULTUR, TRADITIONER och VANOR, MUSIK, MILJÖ, SPORT och MOTION, TEKNIK. Även grammatik tränas i ett kapitel. Allra sist i Introducera Tala finns innehållsrika bilder i färg att tala kring. Om författarna Introducera Skriv och Introducera Grammatik har vuxit fram ur de skrivkurser inom sfi-kurserna Karin Elffors Skogkär haft i många år. Så hela boken är noggrant utmejslad av erfarenheter direkt från skolarbete. Karin har inte bara en lång erfarenhet av lärarjobbet hon har också skrivit flertalet läromedel inom sfi. Författaren till Introducera Läs Britt-Marie Wallhult har även hon mångårig erfarenhet av undervisnin

FÖRFATTARE: Karin Elffors Skogkär,Britt-Marie Wallhult

FILNAMN: Introducera Tala.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-09-19

DIMENSIONERA: 5,33 MB

ISBN: 9789147117840

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Läs mer Introducera är en serie av fristående övningsböcker, som täcker momenten ordkunskap, grammatik, skriva, läsa och tala. Materialet riktar sig till SFI kurs B och C, men fungerar väl även i gymnasiets språkintroduktion. Introducera består av renodlade, genomtänkta övningar som sätter färdighetsträningen i centrum.

Bellmanensemble.pdf

Bruna flickor.pdf

Textbygget sfi D.pdf

Norrtullsligan.pdf

Hjältar och skurkar.pdf

Så här kan alla svenskar bli miljonärer.pdf

Gud gör inga undantag.pdf

Försvenskningen av Sverige : det nationellas förvandlingar.pdf

Kapitalets politik och politikens kapital : högermän, industrimän och patriarker 1890-1985.pdf

Om Professorn av Charlotte Brontë.pdf

Vardagens dramatik : en bok om arbetslivets psykologi.pdf

Boosta dig själv : bli tryggare, starkare och få bättre självkänsla.pdf

Dragomanen 21/2019.pdf

Jesper och Erik: Äventyret med väskan.pdf

Oppermanns.pdf