Låt medborgaren bestämma! Kundvalssystem i Nacka kommun eBook

Radiodeltauno.it Låt medborgaren bestämma! Kundvalssystem i Nacka kommun Image

BESKRIVNING

Låt medborgaren bestämma! Kundvalssystem i Nacka kommun är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Linda Wahlquist. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Låt medborgaren bestämma! Kundvalssystem i Nacka kommun online.
Kommunerna i Sverige har skyldighet att erbjuda kommuninvånarna bl a skola, förskola, daghem och äldrevård. Hittils har verksamheten oftast både beställts och bedrivits av kommunen. Nu börjar högre kvalitetskrav ställas på de tjänster som erbjuds, medan de knappa resurserna skall räcka till allt mer. Genom att införa ett kundvalssytem har Nacka skapat förutsättningar för en kvalitetshöjning, bromsat utgiftsökningen och samtidigt låtit kommuninvånarna själva aktivt få välja system och påverka ekonomin. Nacka kommun tillhandahåller fortfarande tjänsterna, men produktionen måste inte ske i kommunal regi och konkurrensen mellan kommunala och privata entreprenörer sker på samma vilkor. Det är hela tiden kunden som har makten över kvalitet och kostander.

FÖRFATTARE: Linda Wahlquist

FILNAMN: Låt medborgaren bestämma! Kundvalssystem i Nacka kommun.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2000-01-01

DIMENSIONERA: 10,80 MB

ISBN: 9789175664385

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Inom Nacka kommun finns det kundval inom särskilda boenden för äldre. Äldreomsorgen i Nacka kommun har under 2017 varit föremål för medial uppmärksamhet i samband med upptäckta missförhållanden på Seniorcenter Sjötäppan. Händelsen resulterade i både lex Sarah- och lex Maria-rapporter samt organisationsförändringar.

Våroffer.pdf

Svart nåd.pdf

Över alla hinder : en civilisationshistoria.pdf

Robbans Livsresa.pdf

Att skapa en professionell identitet : om utvecklingsinriktade examensarbeten i lärarutbildningen.pdf

Stenhjärtat.pdf

Körsbärsträdet.pdf

Nattens jägare.pdf

Materialismen i skönlitteraturen.pdf

Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar : handbok med teori.pdf

Mästerkocken i Lerum : guds gåva till mänskligheten och alla ni andra..pdf

Lycka.pdf