Märkning av kemikalier eBook

Radiodeltauno.it Märkning av kemikalier Image

BESKRIVNING

Märkning av kemikalier är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ulf Ellervik. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Märkning av kemikalier online.
Det finns flera olika regelverk som styr märkningen av kemikalier i Sverige Sedan den 20 januari 2009 gäller förordningen (EG) nr 1272/2008 för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Förordningen kallas CLP (Classification, Labelling and Packaging) och använder det globalt harmoniserade systemet (GHS) för märkning av kemikalier. I GHS används så kallade faropiktogram i form av vita romber med röd ram och svarta symboler för att indikera risker. Dessutom baseras systemet på faroangivelser i form av H-koder. Läs mer om boken på studentlitteratur.se

FÖRFATTARE: Ulf Ellervik

FILNAMN: Märkning av kemikalier.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2010-06-25

DIMENSIONERA: 5,51 MB

ISBN: 9789144068350

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Märkning av kemiska produkter Kemiska produkter med varningsmärkning kan innebära risk för allvarlig skada om du använder dem felaktigt. Titta efter ... Annat som kan leda till olyckor med barn och kemikalier, exempelvis läkemedel, e-cigaretter och tobak.

Katt i Warszawa : och andra berättelser om livet under kommunismen.pdf

Kandidaten i Bagdad.pdf

Skåne : landskapets kyrkor.pdf

Guide till kommersiell tvistlösning - Tvistlösningsmetoder och klausuler i svenska och internationella avtal.pdf

Mat och prat i Värmland.pdf

"""Kuba kallade mig för CIA-spion"" - Personligt möte: En intervju med författaren Cecilia Samartin".pdf

Den svenska nationalsocialismen-medlemmar och sympatisörer 1931-1945.pdf

STYRA ELLER STÖDJA? : SVENSK FOLKBIBLIOTEKSPOLITIK UNDER HUNDRA ÅR.pdf

Såld - från förtryck till frihet.pdf

På insidan av tystnaden : En undersökning.pdf

Bokbyggare.pdf

Gravid på dina villkor - Självmedkänsla för en blivande mamma.pdf

Hästarnas dal.pdf

Stad i världen.pdf