Bortom stereotyperna? : invandrare och integration i Danmark och Sverige eBook

Radiodeltauno.it Bortom stereotyperna? : invandrare och integration i Danmark och Sverige Image

BESKRIVNING

Bortom stereotyperna? : invandrare och integration i Danmark och Sverige är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ulf Hedetoft,Bo Petersson,Lina Sturfelt. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Bortom stereotyperna? : invandrare och integration i Danmark och Sverige online.
Bortom stereotyperna? speglar den angelägna samhälleliga forskning om invandring, nationell identitet och mångkulturalism som finns i Sverige och Danmark. Det är en volym där alla långt ifrån är eniga om allt, vilket skapar spänning och dynamik. Tematiskt famnar den över ett vitt fält, med såväl generella diskussioner som analyser av invandrares förhållanden och integrering i de två länderna. I flera av bidragen förs diskussionen i termer av problem och förtjänster med mångkulturalism. Inte minst diskuteras där frågor med koppling till islam. I de konkreta analyserna sker fruktbara jämförelser mellan dansk och svensk praxis och politik. Bortsett från de skillnader som finns mellan författarnas utgångspunkter, och bortsett från hur man ser på invandring genom olika historisk-kulturella glasögon, är bilden av de två ländernas migrations- och integrationspolitik ändå att det finns fler överensstämmelser än man skulle kunna tro. Det beror främst på att båda står inför utmaningar av alltmer transnationell karaktär. Några härstammar ur den gemensamma globaliseringskontexten, andra har att göra med de lokala svårigheterna att upprätthålla välfärdsstaten under nya demografiska betingelser. Genom jämförande analyser av såväl den generella utvecklingen som enskilda policy-områden visar boken många av dessa nya mönster och sammanhang och förflyttar debatten bortom de gängse stereotyperna. Centrum för Danmarksstudier 12

FÖRFATTARE: Ulf Hedetoft,Bo Petersson,Lina Sturfelt

FILNAMN: Bortom stereotyperna? : invandrare och integration i Danmark och Sverige.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2006-06-01

DIMENSIONERA: 2,25 MB

ISBN: 9789170610264

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Hitta forskare som finns med i kunskapsbanken hos Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.

Hälge. Presentbok nr 22.pdf

Ängel af Hjo.pdf

Bakom Himmlers mask : vem var Heinrich Himmler?.pdf

Snöängeln.pdf

Invasiva folkgrupper.pdf

Ledarskapsmodellen - Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar.pdf

Guantánamo : en dagbok.pdf

Livet efter döden.pdf

Svarta näckrosor.pdf

Finnboda varv.pdf

Goda Grunder svensk-albansk ordlista.pdf

Intrigo.pdf

Skärgården upp och ner : äventyr, upplevelser och konsten att rädda Östersjön.pdf

Gastroenterologi och hepatologi, bok med eLabb.pdf

Den globala utmaningen och jämlikhetens grunder : Socialdemokratins utmaningar: full sysselsättning.pdf

Anteckningar från en resa i Algeriet 1975.pdf

Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar.pdf