Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser eBook

Radiodeltauno.it Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser Image

BESKRIVNING

Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Gabriella Nilsson,Inger Lövkrona. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser online.
Vi möter våld i någon form dagligen, om inte som "offer" eller "förövare", så när vi läser tidningen, tittar på tv eller går på bio. Hela världen kan förefalla organiserad med utgångspunkt i våld. Med våld upprätthålls stater, grupphierarkier och individuella maktpositioner. Merparten av våldsutövarna är män liksom hälften av offren. Den andra hälften av offren är kvinnor och barn. Det här mönstret är globalt och historiskt konstant och gör att vi, som i titeln på den här boken, kan tala om att våld har ett kön. Våldets kön närmar sig våld som kulturell företeelse. Vilka betydelser har våld i olika historiska och samhälleliga kontexter? Vilka funktioner fyller våldet på en strukturell nivå och för enskilda individer? Vilka konsekvenser får våldet för våldsutsatta personer? Genom att placera våld i sin historiska och kulturella kontext synliggörs dess samhälleliga funktioner, de normer det utgår ifrån och vilken kulturell mening det bär. Våldets kön riktar sig till den som önskar en historisk bakgrund till de föreställningar och normer om kön och våld som diskuteras i vår samtid, inte minst till studenter på högskolenivå som i sin framtida yrkesverksamhet kommer att möta våldsutövning och våldsutsatthet. Boken kan även användas i fortbildning av personer som redan arbetar i verksamheter där de direkt eller indirekt möter en våldsproblematik.

FÖRFATTARE: Gabriella Nilsson,Inger Lövkrona

FILNAMN: Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-07-10

DIMENSIONERA: 6,12 MB

ISBN: 9789144093604

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Två etnologer vid Umeå universitet bidrar även med två kortare texter. Evelina Liliequist har läst Våldets kön: Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser (Gabriella Nilsson och Inger Lövkrona 2015) och Roger Jacobsson har läst Frtiz von Dardel: Han som tecknade sitt liv Angela Rundquist 2016).

En midsommarnattsdröm.pdf

Fiskköpare och sumpskeppare i Ålands och Åbolands skärgårdar.pdf

Pilgrimssnäckor på stigen.pdf

Frälsaren.pdf

Ormen i Essex.pdf

Migrantarbete inom jordbruket arbetsmiljö och arbetsvillkor.pdf

Vad är mission?.pdf

Fritidshem. Inspiration : meningsfull verksamhet.pdf

ECDL Office 2010 med Windows 7.pdf

Konsten att hävda en uppfattning : en vänbok till Sverker Gustavsson.pdf

Bränna vass och andra berättelser.pdf

Personen och det heliga : essäer och brev.pdf

All den luft som omger oss.pdf

SLUTA CHEFA BÖRJA LEDA: Hur laget blir större än jaget.pdf

Och sommaren föll över oss.pdf