Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser eBook

Radiodeltauno.it Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser Image

BESKRIVNING

Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser-boken skrevs 2015-07-10 av författaren Gabriella Nilsson,Inger Lövkrona. Du kan läsa Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Gabriella Nilsson,Inger Lövkrona.
Vi möter våld i någon form dagligen, om inte som "offer" eller "förövare", så när vi läser tidningen, tittar på tv eller går på bio. Hela världen kan förefalla organiserad med utgångspunkt i våld. Med våld upprätthålls stater, grupphierarkier och individuella maktpositioner. Merparten av våldsutövarna är män liksom hälften av offren. Den andra hälften av offren är kvinnor och barn. Det här mönstret är globalt och historiskt konstant och gör att vi, som i titeln på den här boken, kan tala om att våld har ett kön. Våldets kön närmar sig våld som kulturell företeelse. Vilka betydelser har våld i olika historiska och samhälleliga kontexter? Vilka funktioner fyller våldet på en strukturell nivå och för enskilda individer? Vilka konsekvenser får våldet för våldsutsatta personer? Genom att placera våld i sin historiska och kulturella kontext synliggörs dess samhälleliga funktioner, de normer det utgår ifrån och vilken kulturell mening det bär. Våldets kön riktar sig till den som önskar en historisk bakgrund till de föreställningar och normer om kön och våld som diskuteras i vår samtid, inte minst till studenter på högskolenivå som i sin framtida yrkesverksamhet kommer att möta våldsutövning och våldsutsatthet. Boken kan även användas i fortbildning av personer som redan arbetar i verksamheter där de direkt eller indirekt möter en våldsproblematik.

FÖRFATTARE: Gabriella Nilsson,Inger Lövkrona

FILNAMN: Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-07-10

DIMENSIONERA: 10,32 MB

ISBN: 9789144093604

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Boken "Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser" (tillsammans med docent Gabriella Nilsson) utkom i juli 2015 på Studentlitteratur. Under åren 2016 till 2017 har jag haft ett uppdrag som nationell expert för EIGE (European Institute for Gender Equality). Uppdraget har rört datainsamling av våld mot kvinnor.

Någon gång har det funnits ett hav här.pdf

Alfa och omega.pdf

Femtio seriemördare.pdf

En berusad björn i Bergslagen.pdf

Dakinipower : tolv enastående kvinnor som präglar dagens buddhism.pdf

Istvillingar.pdf

Idrottens spelberoende : idrottsrörelsens offentliga stöd via spelmarknaden 1990-2009 och dess idrottspolitiska konsekvenser.pdf

Ormens gift.pdf

Utvecklingspsykologi.pdf

Skugga av svek I.pdf

I väntrummet.pdf