Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken : en musiketnologisk undersökning eBook

Radiodeltauno.it Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken : en musiketnologisk undersökning Image

BESKRIVNING

Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken : en musiketnologisk undersökning är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Märta Ramsten. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken : en musiketnologisk undersökning online.
Kungl. Musikaliska akademien stiftades av Gustav III år 1771. Den har allt sedan dess varit en självständig och viktig musikinstitution i landet. Dess främsta uppgift har varit att främja musiklivets olika områden och fram till 1971 även ha huvudansvaret för den högre musikutbildningen i Sverige. Det är framför allt tonkonsten, den så kallade konstmusiken, som stått i centrum för akademiens arbete. Hur har då akademien och dess ledamöter ställt sig till folkmusik, jazz och populärmusik i olika former? I denna bok är det akademiens förhållande till landets folkliga musiktraditioner som står i fokus. Inom akademien betraktades folkmusiken till att börja med som fornminnen, senare som råvara i nationell tonkonst, som legitimation för svenskhet och idag som en musikgenre med konstnärliga utövare. Denna förflyttning i den musikaliska hierarkin är en process som författaren följer genom att väga initiativ och skeenden på folkmusikområdet mot akademiens relation till folkmusiken såsom den avspeglas i akademiens protokoll och handlingar från 1771 och fram till idag. Boken är också försedd med en förteckning över de ledamöter som under olika perioder ägnat sig åt dokumentation och utgivning av folkliga musiktraditioner.Märta Ramsten är docent i musikvetenskap, f.d. chef för Svenskt visarkiv och en av landets ledande musiketnologer. Hennes produktion av artiklar, skrifter och fonogram rör främst folkliga musiktraditioner. Hon är ledamot av Kungl. Musikaliska akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i Uppsala. Utgiven i samarbete med Kungl. Musikaliska akademien och Svenskt visarkiv.

FÖRFATTARE: Märta Ramsten

FILNAMN: Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken : en musiketnologisk undersökning.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-11-22

DIMENSIONERA: 8,44 MB

ISBN: 9789178449644

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Märta Ramsten har gett ut Kungl. Musikaliska Akademien och folkmusiken - en musiketnologisk undersökning på Gidlunds förlag. Carina Beckerman gav i november ut foto- och diktböckerna 'Hadrianus Villa' och 'Ö-Liv' Charlotta Huldt har bearbetet och regisserar Mozarts opera Don Juan, där hon sjunger Donna Elvira.

Flykten till Arholma.pdf

När de dödar journalister : En personlig skildring av Sri Lanka.pdf

Mördare utan ansikte.pdf

Gustaf Lönnberg : svensk stridsflygare och dekorerad hjälte under andra världskriget.pdf

Sagan.pdf

Mahlerstäppen.pdf

1914 Stridens skönhet och sorg : Första världskrigets inledande år i 68 korta kapitel.pdf

Jag är deras röst.pdf

Natursten i trädgården.pdf

Funktionsteori - övningsbok.pdf

Juloratoriet.pdf

Att älska fienden/Bakom rubrikerna.pdf

Det stressade hjärtat.pdf

Ugglan dödar bara om natten.pdf

Den harmoniska kroppen.pdf