Våldets sociala dimensioner - Individ, relation, organisation eBook

Radiodeltauno.it Våldets sociala dimensioner - Individ, relation, organisation Image

BESKRIVNING

Våldets sociala dimensioner - Individ, relation, organisation är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Christofer Edling,Amir Rostami. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Våldets sociala dimensioner - Individ, relation, organisation online.
Ideologiskt motiverat våld är en mångfacetterad och komplex social företeelse. Med den här boken vill vi ge ökad kunskap om fysiska våldsfenomen som associeras med extremism, terrorism och organiserad brottslighet genom att kombinera insikter från flera discipliner och olika empiriska studier. Begreppen "radikal" och "extrem" sätts tillfälligt inom parentes till förmån för ett fokus på våld som en grundläggande social relation och våld som en organiserande princip. Kapitlen spänner över våld inbäddat i vardagsrelationer till våld -samma organisationer, där våldet är en definierande resurs. Våld ställs i relation till människors behov av socialt sammanhang och tillhörighet och individens strävan efter att normalisera, rättfärdiga och tillskriva våldet mening. Boken bygger på författarnas egen forskning inom ämnena sociologi, kriminologi, psykologi, religionsvetenskap, statsvetenskap, social antropologi och teologi och vänder sig till studerande i främst samhällsvetenskap, humaniora och teologi. Den är också lämplig för dem som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med våldsproblematik såsom poliser, socionomer och lärare men även beslutsfattare och politiker.

FÖRFATTARE: Christofer Edling,Amir Rostami

FILNAMN: Våldets sociala dimensioner - Individ, relation, organisation.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-06-30

DIMENSIONERA: 1,61 MB

ISBN: 9789144115085

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Organisation Home Research Outputs Våldets sociala dimensioner. Våldets sociala dimensioner: Individ, relation, organisation. Research output: Book/Report › Book. Overview; Cite BibTeX Details. Authors: Christofer Edling (Editor) Amir Rostami (Editor) ...

Livet i Slätten.pdf

Man och fågel.pdf

Mord på slottet 50-60 personer.pdf

Faktiskt Zooma ut.pdf

Dikter från Vattudalen : dikter 1969-1983.pdf

Svenska kartor. Kullen - Ängelholm ? Helsingborg ? Bjuv (Skåne).pdf

Oscar Levertins vänner.pdf

Att arbeta med barn och unga i utsatthet.pdf

Ideella insatser för och av äldre: En lösning på äldreomsorgens utmaningar?.pdf

Handbok i bra service.pdf

Uti vår hage : Spela mandolin med en åsna 1997-2002.pdf