Bättre med tåg 2. Bygg ett hållbart samhälle med järnväg eBook

Radiodeltauno.it Bättre med tåg 2. Bygg ett hållbart samhälle med järnväg Image

BESKRIVNING

Bättre med tåg 2. Bygg ett hållbart samhälle med järnväg är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Hans Sternlycke. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Bättre med tåg 2. Bygg ett hållbart samhälle med järnväg online.
Boken vill ge en vision om hur vi inför klimathot och sinande olja kan få ett hållbart samhälle genom att snarast bygga om landet för järnväg. En procent av BNP bör investeras i järnväg varje år. Så kan storstadskoncentrationen stoppas och hela landet knytas ihop med snabba transporter. Medel för järnvägsupprustning och nya banor bör lånas upp, kanske med järnvägsobligationer. Nu läggs det under budgettaket av felaktig ekonomisk teori. Kostnaderna blir höga, järnvägskapitalet förfaller och näringslivet hotas. Det är inte driftskostnader utan investeringar som ger oss välstånd. Samhällen utan dagens hälsofaror kan byggas nära natur och livsmedelsproduktion men med snabb kontakt med större städer. Snabb och långsam järnvägstrafik bör skiljas för att öka kapaciteten. Höghastighetsbanor bör byggas med ny teknik på bro för att kunna snabbt bli färdiga till låga kostnader. Lika positivt som framtidsvisionen med järnväg målas upp lika negativ är kritiken av hur dåligt det fungerar idag. Spräng Trafikverket är slutsatsen. Det är en dysfunktionell myndighet med tappad kompetens som bör helt omorganiseras.

FÖRFATTARE: Hans Sternlycke

FILNAMN: Bättre med tåg 2. Bygg ett hållbart samhälle med järnväg.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-09-23

DIMENSIONERA: 10,48 MB

ISBN: 9789163394225

LADDA NER
LÄSA ONLINE

- Ja, och då är det bra med möjlighet att ut-nyttja restiden för arbete, säger Jonas. När det gäller godstrafik är utvecklingen beroende av näringslivets och konsumtions-mönstrens utveckling. Idag sker en överflyttning 2 TÅGET TILL FRAMTIDEN - JÄRNVÄGEN 200 ÅR 2056 Även flyget utvecklas. Mattias Höjer, Greger Henriksson

EFT Nyckeln till verklig frihet.pdf

Psalmanackan 2020.pdf

BABADADA, svenska - Persian Dari (in arabic script), bildordbok - visual dictionary (in arabic script).pdf

Tuktans ljuva år.pdf

Svenska städer i medeltidens Europa : en komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur.pdf

Natt på sjuan.pdf

Första varningen.pdf

Trauma : om psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik.pdf

Lyssnar din tonåring? : samtal med förändring som mål.pdf

40 : constant reader.pdf

Börsvolymen 2019/2020.pdf