Myndighetsdatalag. SOU 2015:39 : Slutbetänkande från Informationshanteringsutredningen eBook

Radiodeltauno.it Myndighetsdatalag. SOU 2015:39 : Slutbetänkande från Informationshanteringsutredningen Image

BESKRIVNING

Myndighetsdatalag. SOU 2015:39 : Slutbetänkande från Informationshanteringsutredningen är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Justitiedepartementet. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Myndighetsdatalag. SOU 2015:39 : Slutbetänkande från Informationshanteringsutredningen online.
Här redovisas det övergripande uppdraget att se över den så kallade registerlagstiftningen, ett rättsområde som omfattar ett stort antal sektors- eller myndighetsspecifika lagar och förordningar som kompletterar personuppgiftslagen (1998:204) och innehåller bestämmelser om statliga och kommunala myndigheters behandling av personuppgifter. Denna översyn ska ske genom att utreda förutsättningarna för att skapa en generell, enhetlig och - helt eller i vart fall delvis - samlad reglering för myndigheternas behandling av personuppgifter (dir. 2014:31). Den brottsbekämpande verksamheten ingår dock inte i uppdraget. En ny föreslås - myndighetsdatalagen - som företer likheter med förekommande registerförfattningar men som innehåller bestämmelser som kan gälla generellt för alla statliga och kommunala myndigheters personuppgiftsbehandling frånsett den brottsbekämpande sektorn.

FÖRFATTARE: Justitiedepartementet

FILNAMN: Myndighetsdatalag. SOU 2015:39 : Slutbetänkande från Informationshanteringsutredningen.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-04-10

DIMENSIONERA: 4,89 MB

ISBN: 9789138242773

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Pris från 50,00 kr. Socialt arbete är arbete som inriktas på sociala problem, dess konsekvenser . 2006 ISBN 1-4039-1836-8; Bergmark, Åke - "Nyckelbegrepp i socialt arbete", Nyckelbegrepp i socialt arbete av Bergmark, Åke. Pris från 75,00 kr. Nyckelbegrepp i socialt arbete. av Åke Bergmark (Bok) 1998, Svenska, För vuxna.

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller barns rätt eller...?.pdf

Passio.pdf

Inte i Guds namn : att utmana religiöst våld.pdf

För Lydia.pdf

Mamma, pappa, pengar : en ekonomihandbok för föräldrar.pdf

Wings Mini. 9, Lärarhandledning.pdf

Dikter.pdf

Din personliga inre färg.pdf

Enslingen på Saltholm.pdf

Form i fokus A facit.pdf

Chitarra 5.pdf

Flickan som blev en växt.pdf

Placebo: Noveller.pdf

Min syster, seriemördaren.pdf

Äkta och oäkta förfalskningar : En konstskatt i polishusets källare.pdf

Första boken om Örter.pdf