Målsägandes medverkan i rättsprocessen eBook

Radiodeltauno.it Målsägandes medverkan i rättsprocessen Image

BESKRIVNING

Målsägandes medverkan i rättsprocessen är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Målsägandes medverkan i rättsprocessen online.
Målsägandes medverkan i rättsprocessen är viktig för att brott ska kunna utredas. I ärenden där målsäganden inte vill medverka kan utredningsarbetet försvåras på olika sätt och leder ofta till att ärenden läggs ned.Studien visar att det finns en rad olika skäl för den enskilde att medverka, men också för att inte medverka. Beslutet och förmågan att medverka eller inte kan bland annat hänga samman med brottstypen, sociala och individuella faktorer och tidigare erfarenheter. Det kan till exempel handla om att målsäganden känner rädsla, oro eller uppgi venhet inför att genomgå en rättslig process.För att kunna öka målsägandes medverkan är det viktigt att förstå både motiven för och skälen för att inte vilja eller kunna medverka och denna studie undersöker omständigheter som på olika sätt kan underlätta för målsäganden att medverka i rättsprocessen.I rapporten behandlas frågeställningar som: hur påverkas rättsprocessen av målsägandes medverkan, vilka stödbehov har målsägande och hur kan stödet utvecklas under och efter rättsprocessen? Rapporten riktar sig i framför allt till rättsväsendets aktörer.

FÖRFATTARE: none

FILNAMN: Målsägandes medverkan i rättsprocessen.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-04-04

DIMENSIONERA: 5,26 MB

ISBN: 9789187335648

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Målsägandes medverkan i rättsprocessen - Brå ska studera målsägandes medverkan i rättsprocessen med fokus på hur denna kan öka för att förbättra förutsättningarna att nå framgång i rättsprocessen. Studien ska utgå från ärenden avseende brott mot person och belysa hur rättsprocessen påverkas av om målsägande medverkar ...

Brott och straff i Värmland under 1500-talet.pdf

Boendetrappor och bostadslöshetskarriärer - en pilotstudie i Göteborg.pdf

Ord och bild Häfte 2.pdf

Bomullsängeln.pdf

Välviljans tragedi.pdf

Rätt ur jorden : handbok i självhushållning.pdf

Till Kristiania.pdf

Register över visor och ramsor från norra Södermanland : upptecknade 1860-1890 i Åkers och Rekarne härader av Gustaf Ericsson.pdf

Babylon, gudarnas sköka.pdf

Vad fan ska jag göra med mitt liv?.pdf

Spåren.pdf

I skuggan av giljotinen : svenskarna i franska revolutionen.pdf

Offentlighet och sekretess inom personalområdet - Paket med 3 böcker.pdf

Juldagar : 12 berättelser och 12 festmåltider för 12 dagar.pdf

De svenska maoisterna.pdf

Stumheten : sju berättelser.pdf