Geriatrisk nutrition eBook

Radiodeltauno.it Geriatrisk nutrition Image

BESKRIVNING

Geriatrisk nutrition är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Gerd Faxén Irving,Brita Karlström,Elisabet Rothenberg. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Geriatrisk nutrition online.
Med stigande ålder ökar risken för sjukdom och därmed sjukdomsrelaterad undernäring. Mat- och näringsproblem är därför vanliga bland äldre och strategier för att förbättra nutritionsomhändertagande av dessa kräver kunskap. Denna bok har ambitionen att täcka såväl teoretiska som praktiska aspekter på de specifika nutritionsproblem som följer med åldrandet. Den har även ambitionen att ge en medicinsk bakgrund till olika sjukdomar som är vanliga bland äldre, vilket är viktigt för att förstå de sjukdomsspecifika nutritionsbehandlingar och åtgärder som föreslås. I denna nya upplaga har texten uppdaterats i flera kapitel och helt nya delar har tillkommit, bland annat kapitel som tar upp centrala begrepp och kulturella aspekter samt ett utökat avsnitt som behandlar D-vitamin. Geriatrisk nutrition är tänkt att vara både lärobok och uppslagsbok som ska kunna användas i undervisning och av dem som arbetar med äldre på olika sätt.

FÖRFATTARE: Gerd Faxén Irving,Brita Karlström,Elisabet Rothenberg

FILNAMN: Geriatrisk nutrition.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-10-25

DIMENSIONERA: 8,90 MB

ISBN: 9789144099965

LADDA NER
LÄSA ONLINE

I den här kursen fördjupar du dig i varför det kan vara en utmaning att tillhandahålla optimal nutrition i olika verksamheter för äldre personer. Både fysiologiska och patofysiologiska åldersförändringar som påverkar nutritionen behandlas. Kursen bygger på den senaste forskningen kring äldres när...

En enkel till framtiden? : delbetänkande från Utredningen om järnvägens organisation SOU 2013:83.pdf

Oförbätterlige Roger.pdf

Drönaren.pdf

Blädderbok för håglösa : texter och bilder om vägar till livsmod.pdf

Hällristningar på Kinnekulle.pdf

32 Nya Världsbilder i kort.pdf

Ett märkvärdigt barn : Gustaf III:s son.pdf

Divan 3-4(2018) Dygd.pdf

Shop 'til you drop - en bok för dig som shoppar för mycket.pdf

Framgångsrik presentationsteknik.pdf

Är eko reko? Om ekologiskt lantbruk i Sverige.pdf

Etik och juridik - för psykologer och psykoterapeuter.pdf

Bilder från Lindome 1947-1972.pdf

Brända Tomten.pdf

Odyssevs eller de sju menyerna.pdf

Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare.pdf

Jordbruk och svedjebruk : Matti Mörtbergs uppteckningar om den skogsfinska kulturen.pdf