Utbildning för framtidens arbetsmarknad. SOU 2015:90 : Underlagsrapport till Långtidsutredningen eBook

Radiodeltauno.it Utbildning för framtidens arbetsmarknad. SOU 2015:90 : Underlagsrapport till Långtidsutredningen Image

BESKRIVNING

Utbildning för framtidens arbetsmarknad. SOU 2015:90 : Underlagsrapport till Långtidsutredningen-boken skrevs 2015-10-23 av författaren Finansdepartementet. Du kan läsa Utbildning för framtidens arbetsmarknad. SOU 2015:90 : Underlagsrapport till Långtidsutredningen-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Finansdepartementet.
Enligt PISA-undersökningarna har svenska elevers kunskaper försämrats dramatiskt sedan 1990-talet. De försämrade resultaten i skolan riskerar att påverka det svenska humankapitalet och produktiviteten under lång tid framöver. I den nya underlagsrapporten, Utbildning för framtidens arbetsmarknad, har Eva Löfbom och Per Sonnerby studerat och identifierat ett antal utmaningar i det svenska utbildningssystemet. I rapporten föreslås även ett antal åtgärder som skulle kunna bidra till såväl bättre utbildningsresultat som till ett större utbud av arbetskraft som bättre matchar arbetsmarknadens efterfrågan i framtiden. Författarna föreslår bland annat: Utbildningspolitiken ska i så stor utsträckning som möjligt bygga på systematiska försök och utvärderingar av de reformer som genomförs. Förbättra matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad, till exempel genom yrkesutgångar i gymnasiets högskoleförberedande program, fler vägar in i läraryrket och bättre information om utbildningsval. Inrätta en betygskommission med uppdrag att utreda möjligheterna att externförankra betyg som används för urval till högre utbildningsnivåer och att sätta ämnesbetyg snarare än kursbetyg. Ge högskolan mer balanserade ekonomiska incitament och se till att heltidsstudier på högskolan motsvarar arbetslivets heltidsnorm.

FÖRFATTARE: Finansdepartementet

FILNAMN: Utbildning för framtidens arbetsmarknad. SOU 2015:90 : Underlagsrapport till Långtidsutredningen.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-10-23

DIMENSIONERA: 7,80 MB

ISBN: 9789138243633

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Till statsrådet och chefen för Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen beslutade den 22 juni 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för hur det statliga åtag- andet för arbetsmarknadspolitiken kan göras mer effektivt och tydligt och hur Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas (dir. 2016:56).

Honung : maträtter, desserter, bakverk och tips.pdf

Svarthuset.pdf

Traktorboken.pdf

Körsång påverkar - forskare berättar.pdf

Kungsholmen : Öster om Fridhemsplan.pdf

En supé i Helsingör.pdf

Äppelblom.pdf

Hälge. Varning för kalhygge! Julalbum nr 28.pdf

Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan.pdf

Hiroshima min älskade.pdf

LABYRINT : Om livets vägval och passager.pdf

Rio de Janeiro.pdf

Det slutna rummet.pdf

Populisten.pdf

Spotlight 8 Facit.pdf

Kvinnor på gränsen till medborgarskap : genus, politik och offentlighet 1800-1950.pdf

Inte som de andra : en citatbok om Sverigedemokraterna.pdf