The Value of Courage eBook

Radiodeltauno.it The Value of Courage Image

BESKRIVNING

The Value of Courage är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Bauhn Per. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken The Value of Courage online.
I modern tid har mod betraktats med misstänksamhet och förknippats med chauvinism och fanatism. Per Bauhn visar i The Value of Courage hur en rättighetsteori med utgångspunkt i villkoren för framgångsrikt handlande kan både förklara värdet av mod och sätta moraliska gränser. Bristen på mod är ett problem för såväl enskilda individer som försöker skapa sig ett gott liv som för idealet om ett rättvist samhälle. I The Value of Courage handlar mod inte om storslagna dåd på slagfältet utan mer om framåtanda och rättsmedvetande. Mod handlar inte om att inte vara rädd utan om att kunna trotsa sin rädsla i strävan efter viktiga mål. I boken presenteras två typer av mod, kreativitetsmod och övertygelsemod. Förhållandet mellan mod och egenskaper som heroism och förtänksamhet diskuteras. Det filosofiska resonemanget illustreras genomgående med historiska exempel.

FÖRFATTARE: Bauhn Per

FILNAMN: The Value of Courage.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-02-11

DIMENSIONERA: 8,64 MB

ISBN: 9789187121746

LADDA NER
LÄSA ONLINE

The value of courage is one of the ten values of the Beyond Fear of Differences work. In this context he speaks about the aspects of courage being the ability to step forward, to be vulnerable, to tolerate discomfort, and to hold space for new ideas.

Fallen.pdf

Excel för Office 365 Grunder.pdf

Folk med ångest.pdf

Snusfri.pdf

En Herrgårdssägen (lättläst).pdf

Nu återstår bara att spetsas på pålar.pdf

Bota din flygrädsla.pdf

Norrmalmstorgsdramat och stockholmssyndromet.pdf

Häxjakten: Sagan om Isfolket 2.pdf

Photoshop CS6 Fördjupning.pdf

Lux Min språkutveckling Orange.pdf