The Value of Courage eBook

Radiodeltauno.it The Value of Courage Image

BESKRIVNING

The Value of Courage-boken skrevs 2015-02-11 av författaren Bauhn Per. Du kan läsa The Value of Courage-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Bauhn Per.
I modern tid har mod betraktats med misstänksamhet och förknippats med chauvinism och fanatism. Per Bauhn visar i The Value of Courage hur en rättighetsteori med utgångspunkt i villkoren för framgångsrikt handlande kan både förklara värdet av mod och sätta moraliska gränser. Bristen på mod är ett problem för såväl enskilda individer som försöker skapa sig ett gott liv som för idealet om ett rättvist samhälle. I The Value of Courage handlar mod inte om storslagna dåd på slagfältet utan mer om framåtanda och rättsmedvetande. Mod handlar inte om att inte vara rädd utan om att kunna trotsa sin rädsla i strävan efter viktiga mål. I boken presenteras två typer av mod, kreativitetsmod och övertygelsemod. Förhållandet mellan mod och egenskaper som heroism och förtänksamhet diskuteras. Det filosofiska resonemanget illustreras genomgående med historiska exempel.

FÖRFATTARE: Bauhn Per

FILNAMN: The Value of Courage.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-02-11

DIMENSIONERA: 3,93 MB

ISBN: 9789187121746

LADDA NER
LÄSA ONLINE

I The Value of Courage handlar mod inte om storslagna dåd på slagfältet utan mer om framåtanda och rättsmedvetande. Mod handlar inte om att inte vara rädd utan om att kunna trotsa sin rädsla i strävan efter viktiga mål. I boken presenteras två typer av mod, kreativitetsmod och övertygelsemod.

De unga baronerna.pdf

Slutet på historien.pdf

Sisters. Det var hon som började.pdf

Främmande fågel.pdf

Coaching med mental träning : den ideala kombinationen.pdf

Mörkrets hjärta.pdf

Sex, droger och rock'n'roll.pdf

Tack! : dagbok för att göra uppskattning, tacksamhet och lycka till livsstil.pdf

Malawiciklider i sin naturliga miljö.pdf

Kriget är slut.pdf

Pappa Långben.pdf