Rasistiska symboler : praxisgenomgång och analys eBook

Radiodeltauno.it Rasistiska symboler : praxisgenomgång och analys Image

BESKRIVNING

Rasistiska symboler : praxisgenomgång och analys-boken skrevs 2019-06-05 av författaren none. Du kan läsa Rasistiska symboler : praxisgenomgång och analys-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren none.
Utredningens slutsats: den nuvarande straffrättsliga regleringen i fråga om rasistiska och liknande symboler är ändamålsenligt utformad. Vid en genomgång av domstolspraxis framkommer t.ex. följandeett trettiotal olika symboler har prövats av domstol. Den symbol som oftast förekommer i domstolspraxis är hakkorset. i stor utsträckning är det symboler med en koppling till nationalsocialismen som har prövats av domstol, men även spridande av andra symboler, t.ex. med koppling till Ku Klux Klan, har prövats och ansetts utgöra hets mot folkgruppi de flesta domar som gåtts igenom har den tilltalade dömts för hets mot folkgruppnär den tilltalade har frikänts har det ofta varit på grund av bevisfrågor, såsom att det inte ansetts bevisat att det var den tilltalade som målat hakkors på en väggdet har även varit fråga om fall där symbolen sedd i sitt sammanhang inte ansetts utgöra hets mot folkgruppi endast några domar har den tilltalade frikänts på grund av att domstolen ansett att spridande av den aktuella symbolen inte inneburit hot eller missaktning. Det har ofta rört sig om symboler som i andra domar och sammanhang ansetts utgöra hets mot folkgruppi några domar har fråga uppkommit om det för straffansvar krävs att en symbols budskap är känt för en bredare allmänhet eller för de personer som symbolen har spridits till. Det har i dessa få fall gjorts olika bedömning. I de allra flesta domar berörs frågan överhuvudtaget inte. Utredningens bedömning är att det för straffansvar i vart fall är tillräckligt att de personer som symbolen har spridits till måste anses ha haft kännedom om dess budskaptyrrunan har endast prövats en gång av domstol och då ogillades åtalet. Symbolen förekommer nu på nytt i ett åtal som kommer att prövas av domstolJK har beslutat att väcka åtal endast för ett fåtal symboler. JK har bedömt tyrrunan i många ärenden och har i samtliga fall bedömt att spridande av symbolen inte utgjort hets mot folkgrupp.JK:s bedömningar görs på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området och JK har att beakta de särskilda förutsättningar som gäller där. Utöver att yttrandefriheten har ett särskilt starkt skydd på det området innebär detta att JK inte har möjlighet att göra samma helhetsbedömning som när det gäller brottsbalksbrottet hets mot folkgrupp. Särskild utredare: Charlotte Brokelind Köp SOU:n och ta del av den kompletta praxisgenomgången och analysen!

FÖRFATTARE: none

FILNAMN: Rasistiska symboler : praxisgenomgång och analys.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2019-06-05

DIMENSIONERA: 4,40 MB

ISBN: 9789138249369

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Hitta dina favoritböcker på ämnet Juridik hos oss! Stort utbud böcker i alla olika genre | Bestories - billigt, snabbt & enkelt

Fasching.pdf

En sannolik historia.pdf

Tänd dina stjärnögon : vad barn har lärt mig.pdf

Sverige och förintelsen : debatt och dokument om Europas judar 1933-1945.pdf

Gerillaföretagaren.pdf

Det här är en svensk tiger.pdf

Landskap Nu! : samtida svensk landskapsarkitektur.pdf

Bidrag Till K Nnedom Om Finlands Natur Och Folk.pdf

Varelser på djupet.pdf

Spegelskärvor.pdf

Minotauros tårar.pdf

När inget annat återstår.pdf

Pappa och jag - en fotodagbok om kärlek, demens och döden.pdf

Paris försvunna döttrar.pdf

Konsten att höra hjärtslag.pdf

Himmelstrand.pdf

Korpens öga : och andra berättelser.pdf