Socialt och emotionellt lärande : Om att lyckas i skolan och livet eBook

Radiodeltauno.it Socialt och emotionellt lärande : Om att lyckas i skolan och livet Image

BESKRIVNING

Socialt och emotionellt lärande : Om att lyckas i skolan och livet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lars Löwenborg,Tina Palm. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Socialt och emotionellt lärande : Om att lyckas i skolan och livet online.
Socialt och emotionellt lärande om att lyckas i skolan och livet visar på vikten av sociala och emotionella färdigheter för att uppnå goda akademiska resultat. För alla elever uppstår ibland situationer i skolan och på fritids som kan hindra lärandet. Elever behöver kunna hantera starka känslor, koncentrera sig och samspela socialt. Dessa sociala och emotionella färdigheter är avgörande för det akademiska lärandet, hälsan, ett framgångsrikt liv och samhället i stort. Färdigheterna går att tränas upp och här har skolan och fritids en betydande roll.Socialt och emotionellt lärande bygger på teori, men har ett konkret upplägg med systematiska metoder, verktyg och rikliga exempel från skola och fritids. Med kunskap och medvetenhet om vilka färdigheter eleven ännu ej behärskar och verktyg för stötta elevens utveckling, kan du som lärare ge bästa möjliga förutsättningar för dina elever att lyckas i skolan och livet.Lars Löwenborg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, och Tina Palm, specialpedagog och leg. förskole- och grundskollärare, har gedigna erfarenheter av att utveckla skolans och fritidshemmets roll i det sociala och emotionella lärandet. Båda har tjugoårig erfarenhet som anställda i skolan och är flitigt anlitade kurshållare och föreläsare.Sagt om boken "Bokens huvudsyfte är att visa på vikten av sociala och emotionella färdigheter som en förutsättning och grund för det akademiska lärandet, och generellt för ett framgångsrikt liv. Boken är en lättillgänglig handbok för lärare inom förskola och grundskola, som dels ger kunskap om ämnet, men också praktiska redskap för hur man kan utveckla dessa färdigheter hos eleverna." Marianne Petrén, BTJ-häftet nr 16, 2019

FÖRFATTARE: Lars Löwenborg,Tina Palm

FILNAMN: Socialt och emotionellt lärande : Om att lyckas i skolan och livet.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2019-06-17

DIMENSIONERA: 7,94 MB

ISBN: 9789127824324

LADDA NER
LÄSA ONLINE

SEL -Socialt och Emotionellt Lärande . En färdighet kan beskrivas som en personlig förmåga, som med hjälp av kunskap och erfarenhet hjälper till att lyckas utföra en viss handling. Färdigheterna överlappar ofta varandra och kan förutsätta flera andra färdigheter för att fungera fullt ut.

Betongsuggan.pdf

Med få ord.pdf

En hedervärd skolpojke.pdf

Dags att dö.pdf

Barnen som samhället svek (SOU 2011:9) : Åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården.pdf

John Milton: Det förlorade paradiset.pdf

Rovdjur i mänsklig skepnad : konsten att förstå och handskas med en psykopat.pdf

Stravaganza. Maskernas stad.pdf

Siden sammet.pdf

Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar.pdf

Favorit matematik 5A Lärarpaket - Digitalt + Tryckt.pdf

Skolans arbete mot kränkningar - juridifieringens konsekvens.pdf

Colombia : möten med landet, folket och konflikten.pdf

Trauma och tillfrisknande.pdf

Polsk ordbok: En ämnesbaserad metod.pdf

Våld som aldrig tar slut - övergrepp på barn!.pdf

God Jul Luj Dog.pdf

Drycker på menyn.pdf