Klara svenskan åk 4 Kopieringsunderlag Språklära eBook

Radiodeltauno.it Klara svenskan åk 4 Kopieringsunderlag Språklära Image

BESKRIVNING

Klara svenskan åk 4 Kopieringsunderlag Språklära är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Kari Wahlström,Linda Carlsson,Karl Johnasson,Marie Åhfeldt. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Klara svenskan åk 4 Kopieringsunderlag Språklära online.
I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, till exempel planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik. Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken. Arbeta utifrån cirkelmodellen Arbetet i Klara svenskan utgår från Cirkelmodellens fyra faser. Du som lärare vägleder och stöttar eleverna genom skrivprocessen. Eleverna får utrymme att tala, samtala, tänka högt, ställa hypoteser, resonera om och ge återkoppling på sina egna och kamraternas idéer. Allt för att främja formativt lärande och språkutveckling. Fas 1 Texttypens innehåll Du som lärare tar reda på elevernas förkunskaper och tydliggör målen för ämnesområdet. Ni bygger tillsammans upp kunskap om ämnet och ni samtalar om aktuella ord och begrepp. Fas 2 Texttypens syfte, struktur och kännetecken Ni går igen om textens olika delar, form och funktion. I denna fas utvecklar eleverna ett metaspråk. Ett språk om språket. Fas 3 Gemensam text Utifrån elevernas idéer och din vägledning bygger ni upp en gemensam text. Eleverna får syn på processen i arbetet och förbereds inför sitt eget skrivande. Fas 4 Individuell text Elevernas kunskap om texttypen gör att de själva kan planera och skriva en text. Till stöd har de checklistor och matriser med fokus på mål, innehåll och texttypens särdrag. Sagt om Klara svenskan Lärarhandledningen är hjärtat i Klara svenskan I Klara svenskan är lärarhandledningen med lärarwebb själva hjärtat i undervisningen. Allt det som eleverna gör i sina elevböcker, Tala, Läsa och Skriva samt Språkläran, föregås av arbete utifrån denna. Till Klara svenskans lärarhandledning hör en webb. Via inloggningsuppgifter i den tryckta lärarhandledningen får du tillgång till alla modelltexter och kopieringsunderlag i digital version. Efter 12 månader kan du förnya ditt abonnemang och köpa webben separat. Elevboken Tala, läsa, skriva Boken Tala, läsa, skriva innehåller arbete med fyra olika texttyper: * Återberättande text (dagbok) * Faktatext (beskrivande faktatexter inom historia och NO) * Berättande text (saga, myt, fantasy) * Instruerande text (instruktioner, symboler) Solhjärtats hemlighetI åk 4 finns pocketboken, Solhjärtats hemlighet, som ett valfritt komplement till avsnittet om Berättande text. Solhjärtats hemlighet är en fantasyberättelse som är skriven av Pär Sahlin. Till varje kapitel i boken finns på, mellan- och bortomfrågor om ni vill fördjupa er i texten. Frågorna ligger under extramaterial på nok.se. Solhjärtats hemliget, lättlästSolhjärtats hemlighet finns även i en lättlästbearbetad version. För bearbetningen står Hanna Wallsten. Till varje kapitel finns på-, mellan- och bortomfrågor. Dessa ligger under extramaterialet på nok.se. Stödstrukturer som affischer Till varje texttyp finns tydliga exempeltexter, grafiska stödstrukturer, vägledande checklistor och bedömningsmatriser. De olika texttypernas grafiska stödstrukturer finns nu som skrivbara affischer tänkta att användas vid undervisningen om texttyperna och vid klassens gemensamma skrivande (cirkelmodellens fas 3). Affischerna är 4 st/årskurs i A1-format (60 x 84 cm). Ytan är blank och går att anteckna på med whiteboardpenna, för att sedan torkas av. Elevboken Språklära med digital färdighetsträning Boken Spr

FÖRFATTARE: Kari Wahlström,Linda Carlsson,Karl Johnasson,Marie Åhfeldt

FILNAMN: Klara svenskan åk 4 Kopieringsunderlag Språklära.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-08-21

DIMENSIONERA: 8,99 MB

ISBN: 9789127442047

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Pris: 119 kr. häftad, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken Klara svenskan åk 4 Elevbok Språklära : inkl digital färdighetsträning av Pär Sahlin, Michaela Eriksson (ISBN 9789127438019) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris

Marx i London och andra pjäser.pdf

Tjänstepensioner : en handbok för rådgivare 2014.pdf

Stillna.pdf

Den sakkunnige.pdf

Själ till själ : Kärlekens band mellan människa och djur.pdf

Agnes del 3 - Tar ansvar för livet.pdf

Näbbar och klor.pdf

Stå fast : vägra vår tids utvecklingstvång.pdf

Alternativa former för kunskapsredovisning.pdf

Ångestladdad.pdf

Den överdrivne älskaren.pdf