Psykiatri eBook

Radiodeltauno.it Psykiatri Image

BESKRIVNING

Psykiatri-boken skrevs 2016-08-29 av författaren Jörgen Herlofson,Lisa Ekselius,Anders Lundin,Björn Mårtensson,Marie Åsberg. Du kan läsa Psykiatri-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Jörgen Herlofson,Lisa Ekselius,Anders Lundin,Björn Mårtensson,Marie Åsberg.
I den här grundligt reviderade utgåvan av Psykiatri skriver närmare 50 författare - de flesta läkare och psykologer - om sina specialområden, och boken fyller högt ställda krav på vetenskaplig sakkunskap. I och med omarbetningen har ett tiotal nya namn infogats i författarförteckningen, och ett antal nya teman har också inkluderats i boken. Vi utgår från en bio-psyko-social syn på ohälsoprocessen, vilket innebär att samspelet mellan individen och den omgivande miljön lyfts fram och att såväl biologiska som psykologiska behandlingsmetoder presenteras utförligt.I de kliniska avsnitten utgår författarna från DSM-systemets kriteriestödda diagnostik, vilket underlättar kopplingen till både den kliniska vardagen och den vetenskapliga litteraturen. Fallbeskrivningar levandegör texten, och utförliga avsnitt som beskriver hur man tar en bra anamnes och hur man etablerar en god samarbetsallians bidrar ytterligare till den praktiska nyttan med boken.Syftet med boken är att spegla det aktuella kunskapsläget inom hela det psykiatriska verksamhetsfältet. Genom att den främsta expertisen inom vart och ett av de olika kunskapsområdena får komma till tals, fyller texten högt ställda krav på både vetenskaplig sakkunskap och klinisk användbarhet.Boken är avsedd att användas i läkarutbildningen, såväl under grundkursen i psykiatri som vid AT- och ST-tjänstgöringen. Den är även av intresse för den blivande specialisten i psykiatri. Läsbarheten och inriktningen på den kliniska vardagen gör den också lämpad som kurslitteratur vid psykologutbildningen, för sjuksköterskor under specialistutbildning samt vid andra vårdutbildningar där psykiatriska kunskaper och perspektiv är av vikt.

FÖRFATTARE: Jörgen Herlofson,Lisa Ekselius,Anders Lundin,Björn Mårtensson,Marie Åsberg

FILNAMN: Psykiatri.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-08-29

DIMENSIONERA: 9,82 MB

ISBN: 9789144094977

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Kontakt. Du är välkommen att kontakta oss direkt, men du kan också välja att gå via din vårdcentral eller husläkare. Under rubriken "Vård hos oss" finns information om hur du enklast kommer i kontakt med oss.

Syster Birgittas bekymmer.pdf

Skrattmänniskan :.pdf

Choklad & praliner : förföriskt goda praliner, kakor, tårtor, cupcakes & mousser.pdf

Ledarskapsboken.pdf

Sommarstugemordet i Arboga.pdf

Låt bönor förändra ditt liv.pdf

Het.pdf

Finns det en, finns det flera.pdf

Fagerhult : Bilder av Sverige.pdf

Främlingen. Del 1.pdf

uTalk Urdu.pdf