Spektrum NO 6 - Fysik Kemi Biologi eBook

Radiodeltauno.it Spektrum NO 6 - Fysik Kemi Biologi Image

BESKRIVNING

Spektrum NO 6 - Fysik Kemi Biologi är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Berit Ericson,Andreas Hernvald,Anders Karlsson,Sara Ramsfeldt. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Spektrum NO 6 - Fysik Kemi Biologi online.
Sveriges mest populära NO-serie på högstadiet, nu även för mellanstadiet! Läromedlets huvudtanke är att lyfta fram innehållet i kursplanerna. Syftet är att lägga en god grund i alla de tre naturvetenskapliga ämnena. Spektrum NO är uppbyggd enligt samma struktur som den populära serien Spektrum 7-9. Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera! Spektrum NO finns både tryckt och digitalt för alla årskurser. Läs mer Upplägg och pedagogiska tankar i Spektrum NO 4-6 Vi har valt att ge alla de tre naturvetenskapliga ämnena lika mycket utrymme i Spektrum NO 4-6. Spektrum bygger på kursplanernas centrala innehåll och är anpassad för åldersgruppen. Texterna och uppgifterna ger eleverna möjlighet att utveckla alla kunskaper och förmågor som kursplanen anger. Grundboken har samma pedagogiska struktur som de tre ämnesböckerna på högstadiet, men anpassad till mellanstadiets kursplan. Varje kapitel har: - TDS-frågor (Testa Dig Själv) på olika nivåer - Ingresser med intresseväckande bilder och frågor - Målbeskrivningar - Perspektiv som uppmuntrar till värdering och ställningstagande - Sammanfattningar - Final som tränar kunskapskravens tre delarKapitelstart med centralt innehåll I inledningen till varje kapitel har vi intresseväckande bilder och frågor. Här finns även målbeskrivningar baserade på det centrala innehållet som behandlas i kapitlet. Begreppsträning i varje avsnitt Varje avsnitt i ett kapitel avslutas med en kort begreppsträning - Förklara begreppen - som lyfter centrala begrepp. Det är ett sätt att belysa den viktiga begreppsträningen som stärker elevernas förståelse för det naturvetenskapliga språket och ger dem verktyg att utveckla det. Perspektiv - för att utveckla ett kritiskt tänkande I Perspektiv lockas eleverna att använda sina kunskaper för att diskutera och ta ställning. Här tränas bland annat förmågan att skilja värderingar från vetenskapliga fakta, och att utveckla ett kritiskt tänkande kring såväl argument som informationskällor. Finalen - bra träning inför prov och bedömning Varje kapitel avslutas med Finalen. Här finns kapitelövergripande frågor. Det ger en bra möjlighet att testa sina nya kunskaper och få regelbunden träning. Varierande frågeställningar uppmuntrar eleven att tänka i ett större perspektiv och utveckla förståelse för olika samband inom naturvetenskap. Du och dina elever avgör själva om ni vill arbeta med Finalen enskilt eller i grupp. KOMPONENTER Grundbok och Aktivitetsbok, tryckta böcker Spektrum NO är en utökning av den naturvetenskapliga serien för grundskolans årskurs 7-9. I serien för högstadiet ingår ämnesböckerna Spektrum Biologi, Spektrum Fysik, Spektrum Kemi och Spektrum Teknik. Till skillnad från dessa ämnesböcker är alltså Spektrum NO en årskursbok som i en och samma bok behandlar ämnena fysik, kemi och biologi.Till grundboken hör även en fullspäckad aktivitetsbok. I aktivitetsboken hittar eleverna självgående arbetsuppgifter med fokus på att träna "diskutera och ta ställning", "planera och undersöka" och "beskriva och förklara". Aktiviteterna hjälper eleven att befästa kunskaper och träna ord och begrepp. Eleverna får möjlighet att visa att de har förstått och att omsätta och använda sina nya kunskaper i uppgifter som är utformade så att eleverna kan visa sina kunskaper på olika nivåer. Uppgifterna genomförs enskilt, i par och i grupp och har ofta en praktisk karaktär, t.ex. enkla laborativa övningar. Det är inte för inte som boken heter "Aktivitetsbok"! Grundbok och Aktivitetsbok, digital - Allt samlat på ett ställe! - Heldigitalt med interaktivitet, bilder, animeringar, filmer och ljud - Självrättande, kortfattade tester där eleven får feedback direkt

FÖRFATTARE: Berit Ericson,Andreas Hernvald,Anders Karlsson,Sara Ramsfeldt

FILNAMN: Spektrum NO 6 - Fysik Kemi Biologi.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2019-01-11

DIMENSIONERA: 8,85 MB

ISBN: 9789147125555

Pris: 249 kr. Inbunden, 2019. Finns i lager. Köp Spektrum NO 6 - Fysik Kemi Biologi av Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt på Bokus.com.

Men, varför... ? sa Rödluvan till vargen : essä angående hur trauma av förtroendesvek blir minne.pdf

Irka från Warszawa : åren 1939-1945.pdf

Tre.pdf

Finlands historia.pdf

Vägar till levande liv.pdf

Minifakta om djurungar på landet.pdf

Att förlåta det oförlåtliga.pdf

Vindarnas hem : krönikor 2016 - 2019.pdf

Kedjans sista länkar.pdf

Skratta eller gråta : humor i koncentrationsläger.pdf

Det internationella genombrottet : Norge från nationalstat till multikultir.pdf

Rolf.pdf

Medan jag var ung : ego-historia från 1900-talet.pdf

Gaston. Den kompletta samlingen, Volym 3.pdf

Fånga förmågan 5 Svenska.pdf

Nyhammar ett brukssamhälle i Grangärde.pdf

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis.pdf

Till Europas försvar : värden att värna.pdf

Faktor 15: Noveller.pdf

Bankvälde och domstolsprestige.pdf