Nationella minoritetsspråk i skolan. SOU 2017:91. Förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering : Betänkande från Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt na eBook

Radiodeltauno.it Nationella minoritetsspråk i skolan. SOU 2017:91. Förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering : Betänkande från Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt na Image

BESKRIVNING

Nationella minoritetsspråk i skolan. SOU 2017:91. Förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering : Betänkande från Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt na är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Utbildningsdepartementet. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Nationella minoritetsspråk i skolan. SOU 2017:91. Förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering : Betänkande från Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt na online.
Alla elever i Sverige har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning. Oavsett var eleven bor och oavsett elevens sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen bedrivas med hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar. Det gäller även modersmålsundervisningen och undervisningen i och på nationella minoritetsspråk. Dessa förutsättningar beträffande likvärdighet i undervisningen av dessa språk föreligger inte i dag, menar utredningen. Därför föreslår utredningen:ett nytt ämne - nationellt minoritetsspråkämnet nationellt minoritetsspråk ska ingå i timplanernakartläggning och förslag om tvåspråkig undervisning Särskild utredare: Jarmo Laino Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

FÖRFATTARE: Utbildningsdepartementet

FILNAMN: Nationella minoritetsspråk i skolan. SOU 2017:91. Förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering : Betänkande från Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt na.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-11-24

DIMENSIONERA: 10,55 MB

ISBN: 9789138247075

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Du kan läsa eller ladda ner bok Nationella minoritetsspråk i skolan. SOU 2017:91. Förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering : Betänkande från Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk i PDF, ePUB, MOBI format på denna webbplats.

Kokainfamiljens resor fick förhinder.pdf

Anna-Lisas antik.pdf

Näktergalens död.pdf

Kjolen : Frihet eller fängelse?.pdf

Domicile.pdf

Handbok för hundägare.pdf

Narkotikan drabbar Danmark.pdf

Hitta mig.pdf

Klimatsmart trädgård : plantera och odla för hållbarhet.pdf

Evolutionen och jag.pdf