Koll på matematik 6A Lärarguide eBook

Radiodeltauno.it Koll på matematik 6A Lärarguide Image

BESKRIVNING

Koll på matematik 6A Lärarguide är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Eva Björklund,Heléne Dalsmyr. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Koll på matematik 6A Lärarguide online.
Koll på matematik är ett färgsprakande och livfullt läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning med en god och varierad undervisningssituation. Det har tagits fram i enlighet med Lgr 11 och ger därmed eleverna möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor inom alla moment. I läromedlet är det tydligt för eleverna vad de olika matematiska förmågorna innebär. Läromedlet innehåller 6 elevböcker 4A-6B, en för varje termin. Till varje elevbok finns en Lärarguide, en Läxbok, ett Facit, en Onlinebok och digital färdighetsträning i Bingel. Varje elevbok innehåller fem kapitel där varje kapitel består av tre avsnitt. Efter varje avsnitt i grundkursen kommer avdelningen Välj bland förmågorna. Denna innehåller samma matematikinnehåll som har behandlats i avsnittet innan men är sorterade utifrån de olika förmågorna. Varje kapitel innehåller även en Träna mera-del och en Fördjupningsdel samt en sammanfattning av kapitlets Begrepp och metoder. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken. Fördelarna är många - boken är alltid tillgänglig från vilken dator/surfplatta som helst med internetuppkoppling och boken har flera interaktiva funktioner. I alla onlineböcker finns anteckningsblock, skriv- och ritverktyg, zoom och bokmärke.

FÖRFATTARE: Eva Björklund,Heléne Dalsmyr

FILNAMN: Koll på matematik 6A Lärarguide.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-09-30

DIMENSIONERA: 8,78 MB

ISBN: 9789152338322

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Med Koll på matematik 4-6 arbetar eleverna utifrån Lgr 11, mot kunskapskraven i årskurs 6. Stor vikt läggs på att eleven ska ha möjlighet att utveckla samtliga matematiska förmågor. Koll på matematik ger även eleven förutsättningar att bli medveten om sin kunskapsutveckling genom självbedömning.

Trosmeditation.pdf

Och hundarna skällde alltid på nätterna.pdf

Rör inte mitt mord!.pdf

Att ge sig själv makt : Grupp 8 och 1970-talets feminism.pdf

Håpas du trifs bra i fengelset.pdf

En annorlunda otrolig hälsoresa.pdf

Borgia : berättelsen om en ondskefull familj.pdf

Din självbiografi 10 råd för att skriva ditt liv.pdf

Evidensbaserat socialt arbete : Teori, kritik, praktik.pdf

Filmen.pdf

Skolkonstboken.pdf

Trollkarlen från Oz.pdf

Köprättens grunder.pdf

Teonauterna.pdf

En snuskgubbes anteckningar : en samling historier skrivna för undergroundtidningen Open City.pdf