Koll på matematik 6A Lärarguide eBook

Radiodeltauno.it Koll på matematik 6A Lärarguide Image

BESKRIVNING

Koll på matematik 6A Lärarguide är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Eva Björklund,Heléne Dalsmyr. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Koll på matematik 6A Lärarguide online.
Koll på matematik är ett färgsprakande och livfullt läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning med en god och varierad undervisningssituation. Det har tagits fram i enlighet med Lgr 11 och ger därmed eleverna möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor inom alla moment. I läromedlet är det tydligt för eleverna vad de olika matematiska förmågorna innebär. Läromedlet innehåller 6 elevböcker 4A-6B, en för varje termin. Till varje elevbok finns en Lärarguide, en Läxbok, ett Facit, en Onlinebok och digital färdighetsträning i Bingel. Varje elevbok innehåller fem kapitel där varje kapitel består av tre avsnitt. Efter varje avsnitt i grundkursen kommer avdelningen Välj bland förmågorna. Denna innehåller samma matematikinnehåll som har behandlats i avsnittet innan men är sorterade utifrån de olika förmågorna. Varje kapitel innehåller även en Träna mera-del och en Fördjupningsdel samt en sammanfattning av kapitlets Begrepp och metoder. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken. Fördelarna är många - boken är alltid tillgänglig från vilken dator/surfplatta som helst med internetuppkoppling och boken har flera interaktiva funktioner. I alla onlineböcker finns anteckningsblock, skriv- och ritverktyg, zoom och bokmärke.

FÖRFATTARE: Eva Björklund,Heléne Dalsmyr

FILNAMN: Koll på matematik 6A Lärarguide.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-09-30

DIMENSIONERA: 10,59 MB

ISBN: 9789152338322

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Koll på matematik är ett färgsprakande samt livfullt läromedel som inspirerar samt möjliggör en bra matematikundervisning med en god samt varierad undervisningssituation. Det har tagits fram i enlighet med Lgr 11 samt ger därmed eleverna möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor inom alla moment. I läromedlet är det tydligt för eleverna vad de olika matematiska förmågorna ...

Jag kommer hem till jul.pdf

Sveriges kyrkohistoria. 8, Religionsfrihetens och ekumenikens tid.pdf

Öppna din dörr/Kär på nytt.pdf

Relationsnycklar.pdf

Grunderna i vår tids psykologi.pdf

Flicka med pärlörhänge.pdf

Marockansk matlagning.pdf

Mörkret (Hulda Hermannsdóttir, del 1).pdf

Vägledningshäfte för dig som arbetar i förskolan: förskolebarn 1-6 år..pdf

Familj levde som miljonärer på stulna böcker.pdf

Främmande folk och förtrollade skogar : trolska berättelser.pdf

Till jordens medelpunkt.pdf

Tendens och verkan.pdf

Led som du lär : kursledarskap med Nonviolent Communication.pdf

Transfutura.pdf