Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR. SOU 2015:2. (Inkl. bilaga.) : Betänkande från Värdepappersmarknadsutredningen eBook

Radiodeltauno.it Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR. SOU 2015:2. (Inkl. bilaga.) : Betänkande från Värdepappersmarknadsutredningen Image

BESKRIVNING

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR. SOU 2015:2. (Inkl. bilaga.) : Betänkande från Värdepappersmarknadsutredningen-boken skrevs 2015-01-30 av författaren Finansdepartementet. Du kan läsa Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR. SOU 2015:2. (Inkl. bilaga.) : Betänkande från Värdepappersmarknadsutredningen-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Finansdepartementet.
Lämnar förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument. I uppdraget ingår även att kartlägga och analysera vissa frågor som rör finansiell rådgivning som i dag inte omfattas av tillståndsplikt och näringsrättslig reglering, överväga om även sådan rådgivning bör omfattas och i sådant fall utarbeta nödvändiga lagförslag.

FÖRFATTARE: Finansdepartementet

FILNAMN: Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR. SOU 2015:2. (Inkl. bilaga.) : Betänkande från Värdepappersmarknadsutredningen.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-01-30

DIMENSIONERA: 1,74 MB

ISBN: 9789138242193

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR. SOU 2015:2. (Inkl. bilaga.) : ... SOU 2015:5. : Betänkande från Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen ... SOU 2015:19 : Slutbetänkande från Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden av Finansdepartementet. Häftad, Svenska, 2015-03-05 213. Köp ...

Slöseriet med dina skattepengar : 258 exempel som du inte vill betala för.pdf

Förståelse Freud.pdf

Författningshandbok 2020, bok med onlinetjänst.pdf

Korrespondens 1926.pdf

Blå kraft.pdf

Elva dagar i Berlin.pdf

100 år av Militära motorcyklar i Sverige.pdf

LIVSKRAFT ? Om att lyfta sig själv och följa sitt hjärta.pdf

The secret gardener : dumsnåla tips för nygamla odlare.pdf

Schweden für Anfänger.pdf

Godfather Corleone.pdf

Mellan offentligt och privat : om styrning, praktik och intressen i hälso- och sjukvården.pdf

Lugn mage med gott bröd.pdf

Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer.pdf

Lär dig Danska - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor.pdf

Arbetsrätt och offentlig sektor.pdf

Giovannas Hemlighet.pdf