Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26 : Betänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin eBook

Radiodeltauno.it Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26 : Betänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin Image

BESKRIVNING

Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26 : Betänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin-boken skrevs 2017-04-03 av författaren Finansdepartementet. Du kan läsa Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26 : Betänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Finansdepartementet.
Förslag för en delningsekonomi på användarnas villkor! Utredningen föreslår att Konsumentverket får i uppdrag att, i samråd med t.ex. Skatteverket, sektorsmyndigheter och försäkringsbranschen, inom ramen för Hallå konsument och Konsument Europa informera om vad delningsekonomi innebär, risker och möjligheter med delningsekonomiska transaktioner samt att ge individuell vägledning till användare i samband med sådana transaktioner. Det finns också skäl att rikta information till företag som driver delningsekonomiska plattformar om lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Sådan information bör förmedlas via Konsumentverkets egen webbplats. Utredningen har konstaterat att delningsekonomin ännu är i ett tidigt skede i Sverige och att erfarenheterna i befolkningen är starkt begränsade. Mot den bakgrunden föreslås att Konsumentverket i samarbete med Konkurrensverket, och i samråd med andra berörda myndigheter, får i uppdrag att under en treårsperiod följa hur delningsekonomin utvecklas i ett användarperspektiv, överväga insatser som kan förtydliga användarnas ställning i delningsekonomin samt rapportera resultaten till regeringen. Särskild utredare: Karin Bradley

FÖRFATTARE: Finansdepartementet

FILNAMN: Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26 : Betänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-04-03

DIMENSIONERA: 5,28 MB

ISBN: 9789138245866

LADDA NER
LÄSA ONLINE

2. Därutöver anförs följande som svar på remissen från finansdepartementet om delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26). Vi delar finansborgarrådets ambition om att Stockholm ska ligga i framkant gällande den utveckling som nya tekniska lösningar kan ge oss i form av en växande delningsekonomi.

Andersson, Pettersson, Lundström och ... Beachman.pdf

Buddhas halsband.pdf

Simos Drömmaren: Demonernas portar.pdf

Upptäck kärlekens olika språk.pdf

Bluff : genomskåda gurus, kvacksalvare och andra som vill lura dig.pdf

Gudsfreden (och andra noveller).pdf

Handbok till föräldrar med utvecklingsstörda barn.pdf

Magdalena Ringius.pdf

En oväntad jul.pdf

Proggiga Barnböcker.pdf

Violin.nu.pdf

Benkrossaren.pdf

Sammy. Boy.pdf

Döden ingen ser.pdf

Bergens stjärnor.pdf

Får jag följa med dig hem.pdf

Tågsurfing : Att bemästra arbetsmarknaden med ADHD och Autism.pdf

Från Mazar-e-Sharif till Vimmerby.pdf

Se upp! Svenska partikelverb Lärobok: Svenska partikelverb.pdf

Plan B : den dolda jakten på välfärd.pdf