Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26 : Betänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin eBook

Radiodeltauno.it Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26 : Betänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin Image

BESKRIVNING

Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26 : Betänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Finansdepartementet. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26 : Betänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin online.
Förslag för en delningsekonomi på användarnas villkor! Utredningen föreslår att Konsumentverket får i uppdrag att, i samråd med t.ex. Skatteverket, sektorsmyndigheter och försäkringsbranschen, inom ramen för Hallå konsument och Konsument Europa informera om vad delningsekonomi innebär, risker och möjligheter med delningsekonomiska transaktioner samt att ge individuell vägledning till användare i samband med sådana transaktioner. Det finns också skäl att rikta information till företag som driver delningsekonomiska plattformar om lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Sådan information bör förmedlas via Konsumentverkets egen webbplats. Utredningen har konstaterat att delningsekonomin ännu är i ett tidigt skede i Sverige och att erfarenheterna i befolkningen är starkt begränsade. Mot den bakgrunden föreslås att Konsumentverket i samarbete med Konkurrensverket, och i samråd med andra berörda myndigheter, får i uppdrag att under en treårsperiod följa hur delningsekonomin utvecklas i ett användarperspektiv, överväga insatser som kan förtydliga användarnas ställning i delningsekonomin samt rapportera resultaten till regeringen. Särskild utredare: Karin Bradley

FÖRFATTARE: Finansdepartementet

FILNAMN: Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26 : Betänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-04-03

DIMENSIONERA: 2,51 MB

ISBN: 9789138245866

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Nyligen kom en andra offentlig utredning: "Delningsekonomi på användarnas villkor". Betänkande av utredningen om användarna i delningsekonomin, SOU 2017:26. Uppdraget har varit att titta på olika användares roller och rättsliga ställning vid olika transaktioner.

Åtskilliga låtar av Tore Berger.pdf

Recept på mirakel ; En plötslig insikt.pdf

PULS Teknik-boken 1-3 Arbetsbok.pdf

Underskott i aktiebolag : en skatterättslig studie av förlust- och resultatutjämning i ljuset av svensk rätt och EU-rätten.pdf

Att dömas till döden : tortyr, kroppsstraff och avrättningar genom historien.pdf

Den politiska rättvisan och dess inflytande på moralen och lyckan.pdf

Mord på Mauritius.pdf

Blott en begravning.pdf

... och Nillan bet ihop och log.pdf

Vägar till innanförskap.pdf

Gömda kroppar.pdf

Studiehandledning Apportering till vardag och fest.pdf

Trado.pdf

Det finns någon närvarande.pdf