Språklära C eBook

Radiodeltauno.it Språklära C Image

BESKRIVNING

Språklära C-boken skrevs 2012-09-25 av författaren Magdalena Schubert,Görel Hydén. Du kan läsa Språklära C-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Magdalena Schubert,Görel Hydén.
Vår mycket populära serie Språklära A-C har fått en trivsam uppfräschning, med ny layout och nya illustrationer. Men innehållet är oförändrat - där tränas de moment som eleverna bör behärska för att språket ska utvecklas, bland annat ordkunskap och skrivregler. I böckerna ingår även uppgifter där eleverna tränar sitt kreativa skrivande i egna texter. Språklära innehåller de regler och övningar som bör ingå i svenskundervisningen. Eleverna får bl.a. lära sig att använda stor resp. liten bokstav rätt, böja ord rätt, förstå hur våra vanligaste skrivregler ska användas, använda skiljetecken rätt i egna texter, förstå viktiga begrepp som är vanliga vid språkinlärning, använda alfabetiskt ordnade register, uppslagsböcker och ordlistor. Varje kapitel ligger på ett eget uppslag och har samma uppläggning. Uppgifterna är mycket omväxlande. Eleverna får dels träna speciella moment, dels visa att de har förstått moment genom fri skrivning. Språklära C, för åk 6, har 22 kapitel fördelade på följande huvudmoment: Ordklasser - substantiv, adjektiv, verb, adverb, pronomen, prepositioner Satslära - sats och mening, huvudsats och bisats, subjekt, predikat, objekt, predikativ Skrivregler - anföringstecken, kolon, citat, stor bokstav vid sammansatta ord med egennamn  Varje kapitel inleds med en uppgift om något som eleverna redan är bekanta med. Genomgångna delmoment återkommer med jämna mellanrum i efterföljande kapitel, och eleverna möter inlärda begrepp i kommande instruktioner. Med denna uppläggning får eleverna ständig repetition av de olika delmomenten.

FÖRFATTARE: Magdalena Schubert,Görel Hydén

FILNAMN: Språklära C.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2012-09-25

DIMENSIONERA: 5,21 MB

ISBN: 9789144085609

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Vår mycket populära serie Språklära A-C har fått en trivsam uppfräschning, med ny layout och nya illustrationer. Men innehållet är oförändrat - där tränas de moment som eleverna bör behärska för att ...

Med lust och längtan/Det hände i Paris.pdf

H2000 Personlig försäljning 1 Fakta och uppgifter - med kunden i fokus.pdf

Jakten på den magiska blomman 1: Västkungens dotter.pdf

Bakom det blanka glaset.pdf

21 dagar till ett lättare och friskare liv.pdf

Kyrkofäder, mystiker och evangelium.pdf

En lanttants tankar om Lycka.pdf

"Skriften allena?: 21 anledningar att förkasta ""sola scriptura""".pdf

Kärlek i giljotinens skugga.pdf

Cirkeltecknaren.pdf

I ständig rörelse - mellan arbete, kultur och didaktik. En vänbok till Lars Berggren.pdf

Två juvenila sångspel.pdf

Ännu ett liv.pdf

Brottarbröderna.pdf

Ergonomi, lärarhandledning.pdf

Älskade fascism : de svartbruna rörelsernas ideologi och historia.pdf

Woodstock eller Rojalisten.pdf