Utsökningsbalken : en kommentar eBook

Radiodeltauno.it Utsökningsbalken : en kommentar Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Utsökningsbalken : en kommentar pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Gösta Walin,Torkel Gregow,Göran Millqvist,Annina H Persson. Att läsa Utsökningsbalken : en kommentar online är nu så enkelt!
En grundläggande kommentar till utsökningsbalken med utförliga hänvisningar till förarbeten, praxis och annan litteratur. Den förra upplagan av detta arbete utkom i början av år 2009. Sedan dess har en del ändringar skett i utsökningsbalken. Bl.a. har införts möjlighet att sälja utmätt lös egendom på auktion som hålls på internet, benämnd e-auktion; de närmare bestämmelserna om sådan auktion återfinns i utsökningsförordningen. Flera ändringar har samband med lagändringar på andra rättsområden. Åtskilliga nya rättsfall har tillkommit; bland dessa finns några avgöranden från Europadomstolen som rör Sverige. Författarna har strävat efter att göra kommentartexten mera lättillgänglig. Femte upplagan har ombesörjts av Torkel Gregow, Göran Millqvist och Annina H. Persson.

FÖRFATTARE: Gösta Walin,Torkel Gregow,Göran Millqvist,Annina H Persson

FILNAMN: Utsökningsbalken : en kommentar.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-12-01

DIMENSIONERA: 1,15 MB

ISBN: 9789139019879

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Utsökningsbalken : en kommentar Gösta Walin • Torkel Gregow • Göran M... Häftad. 2199:-Köp Panträtt Gösta Walin • Göran Millqvist • Annina H Persson. Häftad. 1669:-Köp Borgen och tredjemanspant Gösta Walin • Torbjörn Ingvarsson. Häftad. 1569:-Köp Visa fler.

Citatboken 2. 222 kändisar om sin ålder och om att bli gamla.pdf

Förövarna.pdf

Microsoft Word 2003 : grundkurs.pdf

Skaparbibblan.pdf

Honey & Zacharias lär känna Sockerdetektiven.pdf

Pampens historia av Rebecca Weidmo Uvell.pdf

Livet i en CP-hjärna.pdf

Eskilstuna - inte enbart en svensk idyll.pdf

Eldprovet: Häxmästaren 5.pdf

Svår grammatik och ordbildning - i svenska som främmande språk.pdf