Åldrandets socialpsykologi eBook

Radiodeltauno.it Åldrandets socialpsykologi Image

BESKRIVNING

Åldrandets socialpsykologi är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lars Tornstam. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Åldrandets socialpsykologi online.
Åldrandets socialpsykologi ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna nionde upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den åttonde upplagan. I Åldrandets socialpsykologi sätts människans utveckling och åldrande i centrum. Många människor genomgår en, ofta missförstådd, åldrandeutveckling som leder till avsevärda förändringar i sättet att uppfatta jaget, relationer och livet som helhet. Man lär på olika sätt känna sig själv bättre. Denna utveckling är förknippad med ökad livstillfredsställelse. Författaren redogör för denna utveckling genom att presentera olika perspektiv på åldrande och en teori om gerotranscendens. Boken är uppdelad i tre stora block: Samhällnivån som fokuserar på demografi, utveckling och kultur, den socialpsykologiska nivån som behandlar grupper och attityder samt individnivån som bland annat tar upp teorin om salutogenes och behovsteorier. Vidare diskuteras det salutogena perspektivet i sitt socialgerontologiska sammanhang. Boken avslutas med kapitel om kritiska perspektiv på socialgerontologin samt om gerotranscendensteorin. Åldrandets socialpsykologi är ett standardverk i utbildningar av såväl socionomer och psykologer som i vård- och omsorgsutbildningar. Den kan också användas av yrkesverksamma inom socialtjänst, vård och omsorg.

FÖRFATTARE: Lars Tornstam

FILNAMN: Åldrandets socialpsykologi.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-08-01

DIMENSIONERA: 5,97 MB

ISBN: 9789144129099

LADDA NER
LÄSA ONLINE

diva-portal.org ... Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik

Lund i bilder - in pictures.pdf

Hugget och sprickan (lättläst).pdf

Peace Food.pdf

Bente Bjerregaard - en målare.pdf

Järnänglar.pdf

Blind älskog.pdf

Faktor X: arbete och kapital i en lokal värld.pdf

En helt vanlig familj.pdf

Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater. Ds 2016:13.pdf

Sveriges 33 mest sevärda vikingaplatser.pdf

Skottarna i Tanum. Episk dikt. Återutgivning av text från 1899.pdf

Idrottens träning.pdf

Antikens sju underverk.pdf

Jag Mariko : en resa mellan världar.pdf

Månskensbukten.pdf

Anteckningsbok Tryckknapp Svart.pdf