Pedagogik inom vård och handledning eBook

Radiodeltauno.it Pedagogik inom vård och handledning Image

BESKRIVNING

Pedagogik inom vård och handledning-boken skrevs 2019-07-16 av författaren Ewa Pilhammar. Du kan läsa Pedagogik inom vård och handledning-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Ewa Pilhammar.
Boken fokuserar på sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens men många av de teorier, strategier och tillvägagångssätt som beskrivs är allmängiltiga för alla som arbetar med pedagogiska frågor inom hälso- och sjukvård. Innehållet, som är forskningsbaserat, speglar både det pedagogiska uppdraget sjuksköterskor haft och har och de möjligheter som erbjuds en pedagogiskt intresserad sjuksköterska. Boken omfattar följande områden: Sjuksköterskans pedagogiska uppgifter och utbildning under perioden 1916-2018. Olika pedagogiska traditioners betydelse för patientundervising. Sjuksköterskans funktion och kompetens i mötet med närstående. Olika förhållningssätt till hälsa och sjukdom samt lärande i ett folkhälsoperspektiv. Sjuksköterskan som handledare för studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen. Sjuksköterskan som handledare av interprofessionella studentteam. I första hand vänder sig boken till sjuksköterskestudenter på grundutbildningsnivå men även till handledare och yrkesverksamma.

FÖRFATTARE: Ewa Pilhammar

FILNAMN: Pedagogik inom vård och handledning.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2019-07-16

DIMENSIONERA: 3,41 MB

ISBN: 9789144126692

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Arbetets art: Rapport inom ramen för Pedagogik allmän kurs, 61-80 poäng Titel: Pedagogisk handledning, utmaning eller bekräftelse. En ... handledning inom omsorgs- och utbildningssektorn också kan hänga ihop med de besparingar som har skett inom den offentliga sektorn under senare år, ...

Mer Långpannans lov : de godaste rutorna ur kyrkkaffeserien - och många nya.pdf

Dags för en ny arbetsskadeförsäkring.pdf

Prestationsångest - Perfektionism.pdf

Kan poeter bo i vanliga villakvarter? / Världseländet genom solglasögonen.pdf

I rörelse.pdf

Krisjournalen - 2 - Akutkliniken rustar.pdf

Kokbok för världens viktigaste matgäster 1.pdf

Växa - inte lyda.pdf

Närhet.pdf

Framgång med feedback.pdf

En oväntad förälskelse.pdf

En bokhandlares dagbok.pdf

Om Vit jazz av James Ellroy.pdf

Hänt på restaurang 2.pdf

Tillrättalägganden.pdf