Förmoderna livshållningar eBook

Radiodeltauno.it Förmoderna livshållningar Image

BESKRIVNING

Förmoderna livshållningar är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lindstedt Cronberg Marie,Stenqvist Catharina. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Förmoderna livshållningar online.
Vad är meningen med livet? Människan har i alla tider försökt finna en meningsfull plats i vardagen. Drivkrafter som vänskap, kärlek och heder; filosofier som stoicism och dygder som tålamod, klokhet eller sexuell ärbarhet kan vara stöttepelare i livets irrgångar. I Förmoderna livshållningar beskriver historiker, idéhistoriker och religionsfilosofer hur den moderna människan orienterat sig i tillvaron och tänkt kring livets mening. Författarna belyser tankar om livet hos människor i förmodern tid, och hur de tog sig uttryck i existensiella, moraliska, etiska och politiska sammanhang. Förmoderna livshållningar uppvisar en spännande blandning av föränderlighet och konstans i människans livshållningar. Somligt är välbekant och tillmäts fortfarande relevans, annat har omstöpts eller helt fallit i glömska. I alla tider har exempelvis kärlek och vänskap uppfattats som något väsentligt, även om betydelsen har ändrat karaktär över tiden.

FÖRFATTARE: Lindstedt Cronberg Marie,Stenqvist Catharina

FILNAMN: Förmoderna livshållningar.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-12-30

DIMENSIONERA: 8,24 MB

ISBN: 9789188168078

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Människor och tankar i förmodern tid" (redaktörer Mohammad Fazlhashemi och Eva Österberg) samt "Förmoderna livshållningar. Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen" (redaktörer Marie Lindstedt Cronberg och Catharina Stenqvist).

Hans Rosling - Ett liv.pdf

Skugga av svek. Del 3.pdf

Samlade noveller.pdf

Ordlista för tolkar Svenska-Finska :.pdf

Det ondas blommor.pdf

Ideala begivenheter.pdf

Våfflor, crepes & co..pdf

100 lätta låtar ukulele 4.pdf

Härskaren.pdf

Säg att du kan se den här.pdf

Körkarlen.pdf

Popklassiker 60-talet.pdf

Frekvens : kraften i din personliga vibration.pdf

Skandinavische Küche : über 100 rezepte aus Schweden, Dänemark, Norwegen un.pdf

Svanen.pdf

Jag var Ingmar Bergmans hushållerska.pdf

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. DS 2014:45.pdf