Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. SOU 2016:46. : Slutbetänkande från Utredningen om kvalitet i utbildningen fö eBook

Radiodeltauno.it Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. SOU 2016:46. : Slutbetänkande från Utredningen om kvalitet i utbildningen fö Image

BESKRIVNING

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. SOU 2016:46. : Slutbetänkande från Utredningen om kvalitet i utbildningen fö är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Utbildningsdepartementet. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. SOU 2016:46. : Slutbetänkande från Utredningen om kvalitet i utbildningen fö online.
Utredningen konstaterar att dessa elever har en svår skolsituation och når målen i lägre utsträckning än genomsnittet. Man föreslår en helhetslösning av hur stödet till elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning får organiseras och hur insatserna till dessa grupper ska samordnas mellan staten, kommunerna och landstingen. Bland förslagen: en reglering i skollagen som ger skolhuvudmän rätt att utforma särskilt anpassade kommunikativa miljöer, SAK-miljöer. SAK-miljöer ska kunna inrättas på både grundskole- och gymnasienivå. Eftersom gymnasieskolans breda utbud gör det svårt för kommuner att erbjuda SAK-miljöer inom alla program och inriktningar föreslår utredningen att Örebro kommun får i uppdrag att anordna utbildning inom alla gymnasieprogram vid riksgymnasiet för elever med grav språkstörning, RgS. Utredningen förslår också att statens, kommunernas och landstingens insatser för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning samordnas från nationell nivå ända in i klassrummen genom så kallade regionala nav. Regionala samordnare med tillgång till specifik kompetens kring dessa funktionsnedsättningar leder arbetet. De regionala samordnarna ska verka för att regionerna utifrån elevgruppens behov erbjuder flera typer av undervisning med hög kvalitet, allt ifrån stöd och anpassning i reguljär klass till etablering av lokala eller regionala SAK-miljöer. Särskild utredare: Jan Sydhoff.

FÖRFATTARE: Utbildningsdepartementet

FILNAMN: Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. SOU 2016:46. : Slutbetänkande från Utredningen om kvalitet i utbildningen fö.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-07-01

DIMENSIONERA: 2,35 MB

ISBN: 9789138244678

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. SOU 2016:46. : Slutbetänkande från Utredningen om kvalitet i utbildningen fö

Skattenyheter 2020.pdf

Photoshop Elements 9 för digitalfotografer.pdf

Den vita lejoninnan.pdf

Kantstötta porslinsugglors paradorkester.pdf

Kryssningen.pdf

Den tysta patienten.pdf

Sagobubblan : Regnens barn.pdf

Naken man i kläder.pdf

Lär dig meditera : en enkel steg-för-steg guide för att uppnå inre frid och välbefinnande.pdf

Global ekonomi : hur rika länder blev rika och varför fattiga länder förblir fattiga.pdf

Vägvisaren till himlen : hur vetenskap, religion och vanliga människor påvisar att det finns ett liv efter döden.pdf

Hammarens slag och hjärtats.pdf

Nya erfarenheter - erotisk novell.pdf

Naturfilosofi.pdf

Kreativt kapital : om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar.pdf

Illustrator CC Grunder.pdf

Klient, praktikant, handledare.pdf

Fukta din aska : C.M. Bellmans liv från början till slut.pdf

Lilla Hårboken.pdf