Barn möter vården eBook

Radiodeltauno.it Barn möter vården Image

BESKRIVNING

Barn möter vården är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Camilla Rindstedt. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Barn möter vården online.
Denna bok handlar om barn i vården. Den presenterar forskning om barns röster i vårdsammanhang och om barns plats i möten i vården. Olika sätt att diskutera barnperspektiv presenteras utifrån tidigare forskning. Barn möter vården bygger på ett videoetnografiskt fältarbete utfört på ett barnonkologiskt centrum på ett svenskt barnsjukhus, och som en röd tråd genom hela studien löper frågan om barns plats i samspel med läkare, sjuksköterskor och föräldrar. De empiriska data som boken bygger på visar att barn inte framträder som bifigurer i vårdarbetet, utan i hög grad som aktörer eller aktiva deltagare. Barn möter vården är avsedd för lärar- och vårdutbildningar, men den vänder sig också till en bredare grupp läsare som intresserar sig för barns röster och barns perspektiv i vårdsammanhang. Boken bör också vara av intresse för kommunikationsforskare, socialantropologer och andra samhällsvetare som är intresserade av barns villkor på ett mer generellt plan.

FÖRFATTARE: Camilla Rindstedt

FILNAMN: Barn möter vården.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2013-03-11

DIMENSIONERA: 6,68 MB

ISBN: 9789144076867

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionsnedsättning eller andra liknande skäl. Barns rättigheter gäller oberoende av föräldrarnas bakgrund och situation. Barn och unga har rätt att vara delaktiga i sin egen vård enligt patientlagen.

Lönekriterier - arbetsbok för chefer och medarbetare.pdf

Blodsådd.pdf

Vad är huliganism?.pdf

Göteborgsbilder 2.pdf

Gotlands konsthistoria.pdf

ACT i teori och tillämpning : Vägen till psykologisk flexibilitet.pdf

Skärgårdsmorden.pdf

Lust.pdf

Sveriges statsministrar under 100 år : Olof Palme.pdf

En sax i hjärtat.pdf

Havets magi / Hemligheten på klippan.pdf

Klassiskt järnsmide.pdf

Står dig ingen åter.pdf

Blårockarna. De fyra evangelisterna.pdf