Justitia et prudentia : rättsbildning genom rättstillämpning - Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690 eBook

Radiodeltauno.it Justitia et prudentia : rättsbildning genom rättstillämpning - Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690 Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Justitia et prudentia : rättsbildning genom rättstillämpning - Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Elsa Trolle Önnerfors. Att läsa Justitia et prudentia : rättsbildning genom rättstillämpning - Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690 online är nu så enkelt!
Ordet "testamente" förekom för första gången i svenska sammanhang vid mitten av 1100-talet. Under medeltiden användes testamenten huvudsakligen för gåvor till kyrkan, men under 1600-talet förändrades tillämpningen. Upprättandet av ett testamente blev istället, på samma sätt som idag, en möjlighet för den enskilde att själv bestämma över fördelningen av den egna egendomen vid ett framtida arvskifte. Användningen av testamenten ökade kraftigt i Sverige under andra hälften av 1600-talet. Det var framför allt adeln som använde institutet som en rättslig strategi för att hålla samman förmögenheten inom familjen. Ett problem i sammanhanget var dock att testamentsinstitutet var föga reglerat i de medeltida lagarna. Detta, i kombination med en markant ökning av testamentsmål, medförde stora problem för rättsväsendet under stormaktstiden.Hur gick domstolarna till väga för att lösa de uppkomna tvisterna och fylla luckorna i de gamla knapphändigt skrivna lagarna? I föreliggande avhandling undersöker författaren hur Svea hovrätt, den äldsta av de svenska hovrätterna, hanterade testamentstvister under perioden 1640-1690. I fokus för undersökningen, som huvudsakligen bygger på källmaterial från hovrättens dömande verksamhet, står hovrättens rättsbildande funktion. Vilka rättskällor och vilka rättsliga argument använde sig rättens ledamöter och de rättssökande parterna av för att motivera rätten att testamentera, trots avsaknaden av lagar på området? Elsa Trolle Önnerfors är verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Boken är en reviderad version av hennes doktorsavhandling från 2010.

FÖRFATTARE: Elsa Trolle Önnerfors

FILNAMN: Justitia et prudentia : rättsbildning genom rättstillämpning - Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2014-02-06

DIMENSIONERA: 7,60 MB

ISBN: 9789186645052

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Eller varför inte i familjen och för enskilt bruk ... Justitia et prudentia : rättsbildning genom rättstillämpning - Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690. Våga älska. Den femte sanningen. DAGENSINTEGRATION.SE.

Systerland : roman.pdf

Jean-Marie Vianney : kyrkoherden i Ars.pdf

Tre.pdf

Tecknaren som reporter : Tecknaren som reporter.pdf

Jorden runt på 80 dagar.pdf

Kraften i Kärlek och Rädsla.pdf

Spirit junkie : resan mot inre frid.pdf

Smart PR för giggare & konsulter.pdf

Afrodite.pdf

Låt hjärtat slå ditt säljrekord.pdf

Riktade FN-sanktioner och Rule of Law i folkrätten.pdf

10 år och 1000 piskrapp : min historia om Raif Badawi och en kärlek i fångenskap.pdf

The magic of not giving a f*ck : och ändå få ut mer av livet.pdf

Nyhammar ett brukssamhälle i Grangärde.pdf

Minovar :Ett romantiskt science fiction-mysterium på en homonormativ planet.pdf

Älska med klass.pdf

Hämnden / Lättläst.pdf

Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden.pdf