Vaktmästaren och professorn brevväxlar : kring livsfrågorna och världsbilden eBook

Radiodeltauno.it Vaktmästaren och professorn brevväxlar : kring livsfrågorna och världsbilden Image

BESKRIVNING

Vaktmästaren och professorn brevväxlar : kring livsfrågorna och världsbilden är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Björn Vilson,Bengt Hubendick. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Vaktmästaren och professorn brevväxlar : kring livsfrågorna och världsbilden online.
Björn Vilson, förutvarande vaktmästare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Bengt Hubendick, förutvarande chef för Naturhistoriska museet i Göteborg, diskuterar i den här boken människan, livet och tillvaron, kort sagt livsfrågor och världsbilden med många utvikningar.Boken är resultatet av en sexårig brevväxling mellan de båda, den ena med en mer andligt visionär syn, den andra med en naturvetenskapligt grundat syn.Med förord av professor emeritus Emin Tengström och biskop emeritus Martin Lönnebo.Bland de ämnen och frågor som diskuteras i boken kan nämnas: Slumpen eller Gud? medvetandets natur och ursprung; anden; har vi en fri vilja? gudsbegreppet; energi och materia; den nya biologin; forskarnas ansvar; befolkningsexplosionen; etik och moral; människovärdet; Rio-konferensen; tvärvetenskap; religionens makt; evolutionen och religionen (Darwin, Adam och Eva); universum; "Big Bang"; hjärnan, driftlivet och biologiska arvet; våldslustarna; analys av världsläget.Björn Vilson, född 1937 i Stockholm, uppvuxen i Värmland, senare bosatt i Göteborg, är också tecknare och författare. Han debuterade 1967 tillsammans med Lars Karlsson med den sociala debattboken "Samarbete över muren". Björn har arbetat trettio år som akutvaktmästare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, och det var under sex av dessa år som han brevväxlade med Bengt Hubendick om livsfrågorna, världsbilden och många andra stora, brännande frågor i tiden.Professor Bengt Hubendick född 1916, välkänd biolog och humanekolog. Har bl.a. varit verksam som chef för Naturhistoriska museet i Göteborg. Förutom verksamheten som museiman har han författat ett flertal vetenskapliga arbeten inom områdena anatomi, fylogeni och biogeografi och en rad populärvetenskapliga arbeten. På senare år har han dock inriktat sig på människans ekologiska situation med ett flertal böcker.Ur förorden:"Vi har att välja mellan två vägar. På den ena står det Heligt och profant. På den andra Heligt eller profant. Jag tror att detta är det viktigaste vägvalet för vår kultur. Välj den första vägen. Eftersom Universum kanske är oändligt finns det goda skäl att vara ödmjuk.Utifrån den bakgrunden är det en fröjd att läsa denna brevväxling. Tonen är förtroendefull, inte fientlig, inte undfallande. Det är ett äkta samtal om de stora frågorna för mänskligheten.Den största skillnaden består i att det är två olika personligheter som möts, en mer visionär, en annan mer jordnära. Båda behövs."Martin Lönnebo Biskop emeritus i Linköping"Genom att i bokform publicera en brevväxling som pågått under en följd av år stiger de båda tillsammans in i det offentliga rummet. Syftet är att locka läsare till att själva fundera vidare på ett antal frågor som praktiskt taget alla människor någon gång funderar över i sina liv.Rätt läst kan den här brevsamlingen enligt min mening stimulera till många andra dialoger mellan människor intresserade av att orientera sig i dagens värld. Den världen är förvisso allt annat än enkel att förstå och förhålla sig till."Emin Tengström Professor emeritus i humanekologi med humanistisk inriktning

FÖRFATTARE: Björn Vilson,Bengt Hubendick

FILNAMN: Vaktmästaren och professorn brevväxlar : kring livsfrågorna och världsbilden.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2006-08-01

DIMENSIONERA: 3,42 MB

ISBN: 9789163181559

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Spådomskonst Företagsekonomi och management Populärpsykologi och personlig utveckling Dietik och näringslära Alternativa terapier, healing och hälsa Livet efter detta, reinkarnation och tidigare liv Filosofi

PGU.pdf

Världens vinter.pdf

Längs den lila linjen.pdf

Grundbok i coachning.pdf

Bombdiplomati : Konsten att skapa en fiende.pdf

Sexklubben.pdf

Passion : om folkmusik & dans.pdf

Dagbok.pdf

Schlemklumpfs illustrerade poem. Volym 1.pdf

Friskare rygg : en självhjälpsguide till att förebygga och behandla ryggsmärta med traditionell och alternativ medicin.pdf

Vredens dag.pdf

Morantologi.pdf

Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter : integration, inkludering och jämställdhet.pdf

Locus amoenus.pdf

Onda ögon.pdf

First Contact.pdf