Immateriella tjänster eBook

Radiodeltauno.it Immateriella tjänster Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Immateriella tjänster pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jacob Hesser. Att läsa Immateriella tjänster online är nu så enkelt!
Immateriella tjänster karakteriseras av att uppdraget inte är knutet till fysiska (materiella) föremål. Hit hör typiskt sett uppdrag till advokater, revisorer, fondkommissionärer, besiktningsmän, värderingsmän och andra konsulter samt till mäklare. Rättsområdet är i lag mestadels oreglerat och frågeställningarna är därför många. Vad innebär uppdragstagarens metod- och informationsansvar? Vem har bevisbördan för vilket arvode som avtalats? Kan en svensk domstol ålägga en uppdragstagare att fullgöra en immateriell tjänst? Hur bestäms ersättningen för en skada som uppdragstagaren vållat? Hur tillämpas regeln om specialpreskription i 18 kap. 9 § handelsbalken? Ambitionen med denna kommenterade rättsfallsöversikt är att besvara dessa och många andra frågor och att samtidigt fylla den lucka som är förknippad med att en svensk rättsfallsöversikt över immateriella tjänster hittills saknats. Översikten vänder sig till både studenter och praktiskt verksamma jurister. Rättsfallsöversikten utgör en systematisk genomgång av Högsta domstolens centrala avgöranden på området avseende åren 1971-2005. Översikten är även försedd med utförliga förteckningar över förarbeten och doktrin. De refererade rättsfallen, ett sextiotal till antalet, är ordnade efter ämne. "Trots sitt begränsade format rymmer denna skrift rikhaltig och nyanserad information." Jan Rosén, professor i civilrätt, Stockholms universitet E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.

FÖRFATTARE: Jacob Hesser

FILNAMN: Immateriella tjänster.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2010-01-15

DIMENSIONERA: 1,85 MB

ISBN: 9789144066349

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Hem / Våra tjänster / Seminarier / Immateriella tillgångar / Ordlista Det är inte alltid lätt att hänga med i vad alla termer och förkortningar inom ekonomi och företagande betyder. Därför har vi med hjälp av PRV listat en rad ord, begrepp och förkortningar som du kommer stöta på när det kommer till immateriella tillgångar och rättigheter.

Restaurangen vid slutet av universum.pdf

De knutna händerna.pdf

Företag i förändring : - en studie av identitet och ekonomi.pdf

Den obeboeliga planeten.pdf

Världens yttersta platser : judiska spår.pdf

Semesterlagen : med kommentar.pdf

Porlande bäcken.pdf

Boken om OKEJ: 80-talets största poptidning.pdf

Sländan och Draken.pdf

...hatt till huva ifrån...?: Medeltida kvinnors testamenten.pdf