Dysartri - Manual eBook

Radiodeltauno.it Dysartri - Manual Image

BESKRIVNING

Dysartri - Manual-boken skrevs 2015-11-11 av författaren Lena Hartelius. Du kan läsa Dysartri - Manual-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Lena Hartelius.
Dysartri - bedömning och intervention är ett teoretiskt och praktiskt heltäckande material för bedömning och intervention vid neurologiskt betingade talstörningar. Materialet består dels av en lärobok om dysartri (huvudbok), dels av ett komplett testmaterial som är en reviderad och utvidgad version av Hartelius och Svenssons Dysartritest från 1990. I testmaterialet ingår manual, testblanketter, material för testning av förståelighet och ett självsvarsformulär för personen som bedöms.  Materialet vänder sig till logopeder och logopedstuderande. Manualen till Dysartri - bedömning och intervention innehåller den information man behöver för att kunna genomföra och tolka en dysartribedömning. I manualen anges vilka förmågor som testas i de olika uppgifterna, vilken instruktion man ska ge, hur bedömningen sker och vissa riktlinjer för vad som är att betrakta som normalt respektive avvikande.

FÖRFATTARE: Lena Hartelius

FILNAMN: Dysartri - Manual.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-11-11

DIMENSIONERA: 8,44 MB

ISBN: 9789144112862

LADDA NER
LÄSA ONLINE

mellan kommunikativ delaktighet och faktorerna grad av dysartri, förståelighet och acceptabilitet hos personer med mild/måttlig dysartri till följd av Parkinsons sjukdom. Även samband mellan de olika faktorerna undersöktes. Deltagarna i studien bestod av 37 personer (64-86 år) som

Språkpsykologi - Hur vi talar, lyssnar, läser, skriver och minns.pdf

Kanal - medier, samhälle och kommunikation.pdf

Flora : närande drycker från växtriket.pdf

Sommaren före kriget.pdf

Mayas länder. Panorama och stigar.pdf

100 Hjärnövningar Sport.pdf

Frostnatt.pdf

Friskyttarna.pdf

Falco.pdf

Julmålarbok.pdf

En Gud på knä.pdf

Mellan konsten och publiken.pdf

Sejlruter i Adam af Bremens danske øverden.pdf

Fästningen.pdf