Specialpedagogik 1 - Att arbeta för likvärdighet och delaktighet eBook

Radiodeltauno.it Specialpedagogik 1 - Att arbeta för likvärdighet och delaktighet Image

BESKRIVNING

Specialpedagogik 1 - Att arbeta för likvärdighet och delaktighet-boken skrevs 2013-08-20 av författaren Monica Johansson. Du kan läsa Specialpedagogik 1 - Att arbeta för likvärdighet och delaktighet-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Monica Johansson.
Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Serien ger även kunskaper om arbete inom olika specialpedagogiska verksamheter. Läs mer Utmärkande drag - Personporträtt och fallbeskrivningar levandegör texten - Uppgifter som ger möjlighet till analys och reflektion - Faktatext som betonar vikten av att skapa möjligheter till likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet Läromedlen i specialpedagogik behandlar kunskaper inom det specialpedagogiska området, där människors olika villkor för lärande och utveckling inom funktionshinderområdet är utgångspunkten. Tyngdpunkten i innehållet är på framtida personals möjligheter att skapa delaktighet, tillgänglighet och likvärdighet. Specialpedagogik 1 Läromedlet beskriver olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Läromedlet är indelat i tre delar: Del 1 Grunder för likvärdighet och delaktighet Den första delen innehåller fyra kapitel som behandlar grundläggande värderingar på individuell, nationell och internationell nivå. Den ger en ba Del 2 Människors likheter och olikheter Den andra delen innehåller fem kapitel som behandlar funktionsnedsättningar och funktionshinder. Del 3 Att skapa möjligheter för delaktighet och likvärdighet Den tredje delen innehåller tre kapitel om kommunikation, hjälpmedel och arbetssätt inom det specialpedagogiska området. I varje kapitel finns uppgifter som ger möjlighet till analys och reflektion. Specialpedagogik 2 Specialpedagogik 2 handlar om specialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet och hur sådant arbete kan bidra till lärande och utveckling för både individer och verksamheter. Innehållet är en fördjupning och utveckling av de mer grundläggande kunskaperna i Specialpedagogik 1. Specialpedagogik 2 har två inledande kapitel om utgångspunkter, centrala begrepp och arbete inom specialpedagogisk verksamhet. Sedan följer fem kapitel med fördjupande kunskaper om arbete inom olika verksamheter: - boende - utbildning - arbete och daglig verksamhet - fritidsverksamhet - habilitering och samverkan. Om författarna Författaren Monica Johansson är verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon har många års erfarenhet av undervisning på gymnasium och inom vuxenutbildning.

FÖRFATTARE: Monica Johansson

FILNAMN: Specialpedagogik 1 - Att arbeta för likvärdighet och delaktighet.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2013-08-20

DIMENSIONERA: 4,78 MB

ISBN: 9789147107780

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromed

Semestervikarie sökes.pdf

Hets.pdf

De Aderton.pdf

Kärleksförklaring : subjektiveringens dialektik.pdf

Dackefejden : det stora upproret.pdf

Mitt Thailand.pdf

Förbjudna platser: Svetsaren.pdf

Svenska kvinnor : pionjärer och förebilder.pdf

Mina nio liv: Reportage, del 4.pdf

Där historien tar slut : makt, monster och motstånd i en delad värld.pdf

Maskulinitetskonstruktion och könssegregering i sjukvård - manliga sjuksköterskor och hegemonisk maskulinitet..pdf

Skådespelaren i handling : strategier för tanke och kropp.pdf

Den rätta gnistan : hur du vinner säljstarten och gör dina kalla samtal varma.pdf

Kulturjournalistikens grunder.pdf

Historia 2-3 : sök, granska, tolka och värdera. Elevpaket (Bok + digital produkt).pdf

Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden : en kunskapsöversikt.pdf

Häxringarna.pdf

Framgångsresan : så blev Ving bäst i klassen.pdf