Att lära in SFI ute eBook

Radiodeltauno.it Att lära in SFI ute Image

BESKRIVNING

Att lära in SFI ute är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Helene Grantz,Stina Lindblad,Mats Wejdmark,Robert Lättman-Masch,Ammi Wohlin. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Att lära in SFI ute online.
Den här boken vänder sig till lärare som undervisar vuxna i Svenska för invandrare (SFI), men övningarna går också bra att använda i undervisning för ungdomar som nyligen kommit till Sverige. Många av övningarna har sitt ursprung i boken Att lära in svenska ute, där de prövats och använts under många år, men i den här boken har de anpassats till vuxna elever som lär sig svenska som andraspråk. Dessutom har flera nya övningar tagits fram för denna bok. Övningarna i boken är anpassade till kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Det mest centrala i läroplanen är att eleven ska utveckla sin kommunikativa förmåga. Vår beprövade erfarenhet som utomhuspedagoger visar att rummet utanför det traditionella klassrummet är mycket effektivt för att utveckla kommunikativ förmåga. Det rummet kan vara skogen, parken, gatan, muséet, butiken eller någon annan plats som erbjuder en konkret och autentisk kontext. Några citat från lärare som använt övningarna: "Många härliga skratt och spontana samtal blir det utomhus och det känns att gemenskapen i gruppen stärks". "Jag upplever att eleverna glömmer bort att de pratar svenska och vågar prata mer när vi är ute och upplever nya saker"."Jag har sett hos eleverna att de har utvecklat sitt ordförråd med ord som inte förekommer i vanliga SFI-böcker".

FÖRFATTARE: Helene Grantz,Stina Lindblad,Mats Wejdmark,Robert Lättman-Masch,Ammi Wohlin

FILNAMN: Att lära in SFI ute.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2019-04-01

DIMENSIONERA: 6,58 MB

ISBN: 9789198380743

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Att lära in svenska ute Målgrupp: SVENSKA ÅK F-9 Författare: Robert Lättman-Masch, Mats Wejdmark, Ammi Wohlin, Eva Persson, Stina Lindblad, Helene Grantz, Birgitta Sang. Om boken Att lära svenska ute vänder sig till pedagoger från åk F-9 som vill arbeta med svenskundervisning i uterummet, där fantasi och lust att skapa utvecklas.

Jaktmark.pdf

Meningen med bin.pdf

Moderna kvinnor.pdf

Hjert och Tektor.pdf

Från jorden till månen.pdf

Matematiken och Wittgenstein.pdf

Öka värdet på ditt hus.pdf

Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv.pdf

Rädda Felix.pdf

Egna hem.pdf

Rasismer i Europa - arbetsmarknadens flexibla förtryck.pdf