Lita på läraren! Förutsättningar för konstruktiv bedömning eBook

Radiodeltauno.it Lita på läraren! Förutsättningar för konstruktiv bedömning Image

BESKRIVNING

Lita på läraren! Förutsättningar för konstruktiv bedömning-boken skrevs 2015-02-01 av författaren Lars Lagheim. Du kan läsa Lita på läraren! Förutsättningar för konstruktiv bedömning-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Lars Lagheim.
Mätinstrument är tekniska hjälpmedel medan bedömningsinstrument är människor. I skolan förväntas läraren se, bedöma, värdera och kommunicera elevers utveckling. Lärares bedömarkompetens ligger till grund för trovärdiga resultat. I Lita på läraren! Förutsättningar för konstruktiv bedömning visar författaren att endast två generella indikatorer - elevers skriftspråkliga förmåga och förmåga att hantera kunskap - räcker för att få till stånd dialog och reflektion kring prestationer och åtgärder. Boken gerlärare redskap att tolka och konkretisera kunskapskraven samt se hur elevers förmågor utvecklas,skolledare och förvaltningschefer stöd för utveckling av lärares förmåga att göra korrekta bedömningar genom långsiktig kompetensutveckling och kollegiala samtal kring resultat och åtgärder, samtkommun- och rikspolitiker möjlighet att ta ställning till och reagera på den kunskap och kompetens som skolan tillför elever och samhälle.

FÖRFATTARE: Lars Lagheim

FILNAMN: Lita på läraren! Förutsättningar för konstruktiv bedömning.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-02-01

DIMENSIONERA: 1,52 MB

ISBN: 9789172511361

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på; 4. Lärares samhällsuppdrag. Lärare har ett viktigt uppdrag i samhället, att ansvara för kommande generationers grundläggande utbildning och fostran.

Inspiration.pdf

HR : att ta tillvara mänskliga resurser.pdf

Trilogin om Pojken. Himmel och helvete ; Änglarnas sorg ; Människohjärtat.pdf

Tankar om tro och andlighet : 16 livsberättelser.pdf

Orsaksanalys : i lokalt brottsförebyggande arbete.pdf

Litet land.pdf

En nationell strategi för validering. SOU 2017:18 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen.pdf

Problemet (En Sherlock Holmes-novell).pdf

Alla är vi människor.pdf

Svara om du hör mig.pdf

Lust & längtan.pdf

Vajlett och Rut.pdf

Stormningen.pdf

Kroppen ljuger inte : Vägen till självkännedom och självläkning.pdf

Flöjten och jag 4.pdf

Kornas hemliga liv.pdf

Lyssna till Hallands författare. Upplysningen i Halland.pdf

Detta öppna brev : spiritualitet och regelverk i prästbrev inom Svenska kyrkan.pdf

Kanske måla dörren blå.pdf