Ekonomisk familjerätt eBook

Radiodeltauno.it Ekonomisk familjerätt Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Ekonomisk familjerätt pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Folke Grauers. Att läsa Ekonomisk familjerätt online är nu så enkelt!
Med EKONOMISK FAMILJERÄTT förstås reglerna om makars och sambors egendom samt regler-na om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex. fader-skap, vårdnad och adoption) berörs mera kortfattat. Regler om gåva hör inte traditionellt till familjerätten, men eftersom gåvoavtalet har störst betydelse i relationer mellan anhöriga, inne-håller boken även ett avsnitt om gåva. Författaren förklarar på ett klart och lättbegripligt sätt de ofta komplicerade reglerna. Han ger exempel på avtal och andra rättshandlingar (t.ex. äktenskapsförord, testamenten och skiftes-handlingar) och tydliggör med uppställningar och sifferexempel. I denna nionde upplaga har för-fattaren gjort ändringar och kompletteringar och fört framställningen à jour fram till hösten 2016. Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor och praktiskt verksamma jurister men även till den intresserade lekmannen. FOLKE GRAUERS har varit professor i handelsrätt vid Göteborgs universitet och har även varit professor vid Malmö högskola och engagerad i fastighetsmäklarutbildningen där. Han är sedan 1992 ordförande i Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, en branschnämnd som prövar ersättningskrav mot mäklare och provisionstvister.

FÖRFATTARE: Folke Grauers

FILNAMN: Ekonomisk familjerätt.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-11-25

DIMENSIONERA: 9,25 MB

ISBN: 9789176105375

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Familjerätt / Ekonomisk familjerätt. Familjerätt är ett brett område som bland annat gäller frågor om vårdnad och umgänge om barn samt ekonomisk familjerätt, dvs arv, testamente, äktenskapsförord & samboavtal. Läs mer

Blomster-Lisas bok.pdf

Franska facktermer 1 : Politik och juridik. Ekonomi, näringsliv, transport..pdf

Gymnasiekemi 2.pdf

Oanade höjder.pdf

Snögrav.pdf

Lär dig Revit Arcitecture 2013 Färg.pdf

Själarnas väg.pdf

Solens sista strålar.pdf

Församlingen.pdf

Den ryska revolutionens långa ekon.pdf

Blueberry. Samlade äventyr 3.pdf

Den pastellblå hunden : etik, förändring & personlig utveckling.pdf

Epilog. Nu mörknar min väg... Jag önskar....pdf

Överlevarna : tre unga mödrar och deras otroliga historia om mod och överlevnad.pdf

Tre Fruar och en Mamsell : om C. J. L. Almqvists Tidiga 1840-Talsromaner :.pdf