Internationell äktenskapsrätt : en kommentar eBook

Radiodeltauno.it Internationell äktenskapsrätt : en kommentar Image

BESKRIVNING

Internationell äktenskapsrätt : en kommentar är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ulf Bergquist,Anna Fayad. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Internationell äktenskapsrätt : en kommentar online.
Denna bok är en kommentar till den svenska internationella äktenskapsrätten och behandlar de paragrafer som reglerar detta rättsområde i IÄL, NÄF, Bryssel II bis-förordningen samt Rom III-förordningen.Nämnda lagar och förordningar täcker även andra rättsområden, till exempel den internationella föräldrarätten och den internationella bodelningsrätten. Här har dock endast de bestämmelser kommenterats som gäller den internationella äktenskapsrätten.Boken tar bland annat upp de högaktuella frågorna om barnäktenskap och månggifte.

FÖRFATTARE: Ulf Bergquist,Anna Fayad

FILNAMN: Internationell äktenskapsrätt : en kommentar.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-10-18

DIMENSIONERA: 3,78 MB

ISBN: 9789139019657

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Litteratur ULF BERGQUIST, ANNA FAYAD, Internationell äktenskapsrätt: en kommentar. Wolters Kluwer, 2017, 313 s. Det recenserade verket, som utkommit i förlagets serie "Gula biblio teket", utgör en aktuell kommentar, "paragraf för paragraf", till den svenska internationella äktenskapsrättens författningar, vilka idag består av såväl autonoma svenska lagar som EU-rättsliga ...

Gamla Eskilstuna : minnen och historier från 50- och 60-talen.pdf

Två hustrumord.pdf

Koll på Geografi 6 Lärarhandledning.pdf

Högre än alla himlar.pdf

Brännande skuld: Del 5.pdf

Vikingarnas världsrike.pdf

Lukasevangeliet.pdf

Bortom tron : min uppväxt inom scientologin och min dramatiska flykt.pdf

Äntligen din.pdf

Miljöbalken.pdf

Fågeljägarna : Diktsvit.pdf

Good Stuff GOLD A Teacher's Guide - Engelska åk 6.pdf

Folk med ångest.pdf

Boken om teknik 1-3.pdf

Sams mirakel.pdf

Ett professionellt landskap i förvandling.pdf

Min stroke.pdf

Aqui vive un poeta.pdf

Fakta - tre pjäser.pdf

Franska Idiom.pdf