Aktivitet och relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering eBook

Radiodeltauno.it Aktivitet och relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering Image

BESKRIVNING

Aktivitet och relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering-boken skrevs 2020-03-10 av författaren Mona Eklund,Birgitta Gunnarsson,Jenny Hultqvist. Du kan läsa Aktivitet och relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Mona Eklund,Birgitta Gunnarsson,Jenny Hultqvist.
Boken handlar om hur aktivitet kan användas för att planera och genomföra behandling och rehabilitering. Med aktivitet avses bland annat vardagens olika aktiviteter och den (o)balans som dessa aktiviteter skapar i en individs vardag. Boken visar också hur annan kunskap - om exempelvis grupper, behandlingsrelationen, motivation och kreativitet - kan kombineras med aktivitet i terapeutiskt syfte. Den klientgrupp som är i fokus är personer med olika slags psykosocial problematik, vilket inbegriper psykisk sjukdom, stressrelaterad problematik, psykologiska reaktioner vid somatisk sjukdom, smärtproblematik, beroendesjukdomar m.m. Bokens inledande delar är främst teoretiska genomgångar av relevans för aktivitet och relation, exempelvis aktivitetens betydelse, motivation, arbete med grupper och behandlingsrelationens betydelse. De nästföljande kapitlen är inriktade på praktisk tillämpning. Olika metoder för bedömning av aktivitet lyfts fram, liksom exempel på behandling och rehabilitering via meningsfull aktivitet. Boken riktar sig till studerande, arbetsterapeuter och annan personal som i sitt kommande eller nuvarande yrke använder aktivitet som behandlingsredskap. Innehållet är således användbart inom ett brett fält av stöd och rehabilitering och syftet har varit att åstadkomma en sammanställning som på ett lättillgängligt sätt integrerar teori med praktik.

FÖRFATTARE: Mona Eklund,Birgitta Gunnarsson,Jenny Hultqvist

FILNAMN: Aktivitet och relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2020-03-10

DIMENSIONERA: 8,58 MB

ISBN: 9789144125985

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Aktivitet och relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering häftad, 2020, Svenska, ISBN 9789144125985 Boken handlar om hur aktivitet kan användas för att planera och genomföra behandling och rehabilitering.

Våroffer.pdf

Dagarna 2011-2012 : Samlade serier av Klara Wiksten.pdf

Baklängesöversättning : och andra texter.pdf

Att skriva.pdf

Till skadeståndets försvar.pdf

Den siste riddaren: Sagan om Isfolket 14.pdf

NE:s spanska fickordbok : Spansk-svensk Svensk-spansk 32000 ord och fraser.pdf

Begrundan.pdf

Sally och Terrorbombaren.pdf

Magic! 3 Lärarpaket - Digitalt + Tryckt.pdf

Dansk språkkurs.pdf

Det amerikanska löftet.pdf

Pärlemor.pdf

Rektor i förskolan : bli en bra ledare.pdf