Den europeiska skuldkrisen eBook

Radiodeltauno.it Den europeiska skuldkrisen Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Den europeiska skuldkrisen pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Persson Mats. Att läsa Den europeiska skuldkrisen online är nu så enkelt!
2010-2012 års europeiska skuldkris har lett till gigantiska överföringar av pengar i syfte att »rädda euron«.I denna debattbok diskuterar Mats Persson överföringarna och han menar att de i första hand har gynnat ägarna till de banker som spekulerat i sydeuropeiska statsobligationer. Därigenom har åtgärderna uppmuntrat skadligt risktagande, vilket inverkar på valutaunionens stabilitet. Problemen har förvärrats av de krav på nedskärningar som tvingats på skuldländerna; dessa krav har skapat politiska slitningar mellan nationerna.För att få valutaunionen att fungera krävs att man går tillbaks till Maastrichtfördraget 1992: andra länder ska inte lägga sig i hur ett enskilt euroland sköter sin ekonomi. Och några överföringar av pengar ? för att lösa ut länder som misskött sig eller för att »rädda euron« ? ska inte ske. Boken avslutas med en diskussion av hur en sådan politik ska kunna fungera i praktiken.

FÖRFATTARE: Persson Mats

FILNAMN: Den europeiska skuldkrisen.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2012-10-04

DIMENSIONERA: 3,72 MB

ISBN: 9789186949297

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Den europeiska skuldkrisen - 2010-pågående. I efterbörden av den globala finansiella krisen 2008 hade flera länder inom euroområdet - inklusive Cypern, Grekland, ...

Fredrik Wretman I C 3 D.pdf

Unga matematiker i arbete : bråk, decimaltal och procent.pdf

Mentaliseringsboken.pdf

En utvecklad vattenförvaltning. SOU 2019:66. Volym 1 och 2 : Betänkande från Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07).pdf

Halleluja oavsett : om att hitta nåden i mörkret.pdf

På spaning efter ett bättre bo.pdf

Veganer äter bara gräs.pdf

Framsteg : humörträning i vardagen.pdf

Flickan.pdf

Google AdWords - på bredden och djupet.pdf

Macbeth.pdf

Om Främlingar på ett tåg av Patricia Highsmith.pdf

Kapten Wiscombes entré.pdf

Emotionella avslut.pdf

Människans frigörelse.pdf

Ultimate military fitness : träna som en elitsoldat.pdf

Utvärdering av Nordjobb.pdf

Utforska digitala verktyg i förskolan.pdf

Odysseia : tjugotredje sången : Odysseus välsignar livet och tar farväl.pdf

Old school hockey : hockeyns historia berättad av spelarna som var med och skrev den. 2.pdf