Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. En kartläggning. : Rapport 3 från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07) eBook

Radiodeltauno.it Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. En kartläggning. : Rapport 3 från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07) Image

BESKRIVNING

Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. En kartläggning. : Rapport 3 från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07)-boken skrevs 2019-07-02 av författaren Finansdepartementet. Du kan läsa Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. En kartläggning. : Rapport 3 från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07)-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Finansdepartementet.
Utbetalningar från välfärdssystemen är en viktig samhällsfunktion och utgör en stor del av de offentliga finanserna. Denna rapport innehåller en kartläggning av riksdagens och regeringens styrning med avseende på felaktiga utbetalningar och bidragsbrott och fem utbetalande myndigheters arbete med att säkerställa korrekta utbetalningar och motverka bidragsbrott.Någon heltäckande beskrivning av dessa områden har tidigare inte gjorts på ett samlat sätt för den övergripande styrningen och de fem utbetalande myndigheternas arbete (Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten). Dessa myndigheter står för merparten av utbetalningarna från välfärdssystemen. 2018 betalade myndigheterna ut sammanlagt drygt 680 miljarder kronor. Vår kartläggning visar att styrningen och återrapporteringen av arbetet med felaktiga utbetalningar är bristfällig och ansvaret otydligt. Det finns inte någon samlad redovisning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott från välfärdssystemen.Den övergripande styrningen och återrapportering mellan riksdag och regering är otydlig på området. Perspektivet felaktiga utbetalningar och bidragsbrott finns inte explicit med i den övergripande styrningen i budgetprocessen mellan riksdag och regering för de utgiftsområden som avser fyra av de fem utbetalande myndigheterna. Återrapporteringen från regeringen till riksdagen är svåröverblickbar och det saknas resultatindikatorer som är direkt kopplade till de fem utbetalande myndigheternas arbete med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Den övergripande styrningen utgår från enskilda myndigheters verksamheter. Därmed saknas ett välfärdssystemperspektiv på arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar och det saknas också ett tydligt övergripande ansvar för frågan.Beställ ditt eget exemplar av utredningen och läs mer.

FÖRFATTARE: Finansdepartementet

FILNAMN: Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. En kartläggning. : Rapport 3 från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07).pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2019-07-02

DIMENSIONERA: 3,29 MB

ISBN: 9789138249321

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. En kartläggning. : Rapport 3 från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07)-boken skrevs 2019-05-14 av författaren Finansdepartementet.

Lugn i sinnet.pdf

Maskeraden - erotisk novell.pdf

En riktig familj.pdf

Friheten på fjället.pdf

Hotet mot demokratin.pdf

Windows 10 för alla.pdf

Helt nära någon.pdf

Andra chansen till lycka.pdf

Ökända berättare.pdf

Värmlänning, svensk, europé : veckobrev.pdf

Skillingtryckarna : skillingtrycksproducenter under det långa 1800-talet.pdf

Grepp om livet. Samtal med femton gitarrister.pdf

Serenader två.pdf

Kom igång med InDesign CC.pdf

Den ideala barndomen : studier i det stormaktstida barnporträttets ikonogra.pdf

Folkets bibliotek? : texter i urval 1994-2012.pdf

Generalkonsulns middagar.pdf

uTalk Hindi.pdf

Topper Headon.pdf

Norra Tyskland EasyMap : Skala 1:500.000.pdf